60 proc. polskich emigrantów w UK nie podejmie działań w zw. z brexitem - ankieta NBP


"Badanie emigrantów w Wielkiej Brytanii zrealizowane w grudniu 2018 roku ponownie wskazuje, że dla większości imigrantów brexit nie stanowi powodu do jakichkolwiek dodatkowych działań (60 proc. odpowiedzi). W szczególności nie wpływa on na długość pozostawania za granicą (84 proc.). Z drugiej strony dane dotyczące długości pozostawania przez emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wyraźnie pokazują, że w ciągu ostatnich 2 lat wyraźnie zmniejszył się napływ nowych emigrantów, co mogło wynikać zarówno z niepewności związanej z brexitem, jak i poprawiającej się sytuacji na polskim rynku pracy" - napisano.

Z badania wynika ponadto, iż większość obywateli polskich w Wielkiej Brytanii jest zainteresowana dalszym długoterminowym pobytem i będzie on dla nich możliwy: 29 proc. emigrantów ma już status rezydenta, a spośród pozostałych 47 proc. deklaruje, że będzie się o niego starać w przyszłości.

"Badania NBP wskazują także, że sukcesywnie zmniejsza się liczba emigrantów uważających, że pracują w Wielkiej Brytanii poniżej swoich kwalifikacji. W 2014 roku było to 53 proc., podczas gdy w 2018 roku już tylko 31 proc., co także może ograniczać migracje powrotne" - dodano. (PAP Biznes)

tus/ ana/