Stefan Michnik nie zostanie wydany do Polski. Sąd w Szwecji nie wyraził zgody na ekstradycję


Stefan Michnik nie zostanie wydany do Polski. Sąd w Szwecji nie wyraził zgody na ekstradycję

Sąd Rejonowy w Goetebergu nie wyraził zgody na wydanie do Polski Stefana Michnika. Jako powód podaje się, że przedawnienie zarzucanych mu czynów oraz posiadanie szwedzkiego obywatelstwo.

Na bazie protokołu posiedzenia sądu z 4 lutego bieżącego roku, które odbyło się bez udziału stron postępowania, według szwedzkiego prawa przestępstwa zarzucane Stefanowi Michnikowi uległy przedawnieniu.

- Mając to na względzie oraz biorąc pod uwagę, że jest on obywatelem Szwecji, wniosek o jego wydanie zostaje odrzucony - orzekł sędzia Mats Hagelin.

Szwedzka prokurator Lena Medelius nie przedstawiła oceny zbrodni, o które podejrzewa Michnika polski sąd. Nie przeprowadzała także dochodzenia w tych sprawach. Prokurator oceniła jednak warunki, które miałyby umożliwić wydanie podejrzanego. Według niej nie zostały one spełnione m.in. ze względu na przedawnienie karalności.

10 stycznia do Sądu Rejonowego w Goeteborgu wpłynął wniosek na wydanie polskim władzom Stefana Michnika. Ze względu na jego miejsce zamieszkania Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania dnia 26 października 2018.

Stefan Michnik podejrzany jest o popełnienie w latach 1952 i 1953 w Warszawie trzydziestu przestępstw o charakterze zbrodni komunistycznych, które wyczerpują znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Według oceny prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przestępstwa dotyczyły m.in. wydania bezprawnych wyroków orzekających karę śmierci wobec osób działających na rzecz Państwa Polskiego.

Stefan Michnik mieszka w Szwecji i od 2008 roku unika kontaktów z polskim wymiarem sprawiedliwości oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi. Nie odbierał także żadnych korespondencji w sprawie śledztwa.

Prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej zarzuca Michnikowi popełnienie trzydziestu zbrodni o górnej granicy sankcji pozbawienia wolności wyższej niż 8 lat. Wśród zarzucanych mu czynów znajdują się zabójstwa, za które grozi kara dożywotniego więzienia.