Akcjonariusze VRG powołali do rady nadzorczej 3 nowych członków, odwołało 2 osoby


Do rady powołano Piotra Nowjalisa, którego kandydaturę zgłosiło NN PTE, Piotra Stępniaka, zgłoszonego przez Ipopema 21 FIZAN i Grzegorza Janasa, zgłoszonego przez PTE PZU.

Z rady odwołano jednocześnie Jana Pilcha, na wniosek Ipopema 21 FIZAN i Artura Małka, na wniosek NN OFE.

Rada nadzorcza VRG liczy siedem osób.

W środę wieczorem z zasiadania w radzie nadzorczej zrezygnowała Grażyna Sudzińska-Amroziewicz.

NWZ w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej zostało zwołane na wniosek Nationale-Nederlanden PTE. Celem jest, jak podano w uzasadnieniu, "odzwierciedlenie struktury akcjonariatu" w radzie nadzorczej.

W NWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący ponad 76 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki. (PAP Biznes)

pel/ ana/