Atal miał w III kw. 10,6 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu


Zysk operacyjny Atalu w trzecim kwartale wyniósł 14,7 mln zł wobec konsensusu na poziomie 7,8 mln zł, a przychody wyniosły 68,1 mln zł - konsensus zakładał, że przychody wyniosą 61,3 mln zł.

Narastająco po trzech kwartałach Atal odnotował 418,7 mln zł przychodów (878,5 mln zł rok wcześniej), 91 mln zł zysku operacyjnego (217,6 mln zł rok wcześniej) oraz 68,5 mln zł zysku netto j. d. (166,7 mln zł przed rokiem).

Marża brutto ze sprzedaży Atalu od stycznia do września wyniosła 27,3 proc., a marża netto 16,8 proc.

Deweloper zakontraktował w trzech kwartałach 2019 roku 2.305 mieszkań, co oznacza wzrost o ok. 28 proc. rdr. Spółka zakłada, że w całym roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 3 tys.

"Wysoka sprzedaż pozwala nam zabezpieczyć odpowiedni poziom przekazań w nadchodzących okresach sprawozdawczych. Tegoroczny harmonogram budów zakłada najwięcej wydań w IV kwartale" - poinformował w komunikacie prasowym prezes Zbigniew Juroszek.

W trzech pierwszych kwartałach 2019 roku Atal wydał klientom 1.094 lokale wobec 2.230 lokali przed rokiem. Przekazanie lokalu jest momentem, w którym spółka może uznać w wynikach przychód z jego sprzedaży. Prezes zapowiadał w październiku, że Atal chce przekazać klientom w 2019 roku ok. 2,5 tys. lokali.

Poniżej przedstawiamy wyniki Atalu w trzecim kwartale 2019 roku według wyliczeń PAP Biznes i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł).

3Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
               
Przychody 68,1 61,3 11,1% -71,7% -41,4% 418,7 -52,3%
EBIT 14,7 7,8 88,4% -72,0% -13,6% 91,0 -58,2%
zysk netto j.d. 10,6 5,1 109,3% -74,2% -16,1% 68,5 -58,9%
               
marża EBIT 21,6% 12,7% 8,85 -0,25 6,95 21,74% -3,03
marża netto 15,5% 8,3% 7,26 -1,48 4,68 16,35% -2,63

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

sar/ gor/