BM Alior Bank - Raport Rynkowy


Informacje gospodarcze

Z punktu widzenia oceny sytuacji zewnętrznej polska gospodarka nie wykazywała nierównowag - ocenia NBP podsumowując sytuację w bilansie płatniczym Polski w 2017 roku.

 


Wynik finansowy NBP za 2017 rok wyniósł dokładnie minus 2 524 935,6 tys. zł - podał NBP w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

 


NBP w 2017 roku utrzymał strukturę walutową benchmarku zarządzania rezerwami walutowymi na poziomie z 2016 roku - napisano w sprawozdaniu finansowym NBP na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 


Transfery do Polski od emigrantów w IV kwartale 2017 roku wyniosły 4,2 mld zł, a w całym roku 16,3 mld zł - podał NBP.

 


Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2017 roku spadł o 55% r/r do 24,3 mld zł - podał wstępne dane NBP.

 


Relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec IV kw. 2017 r. wyniosła 73,1% i w porównaniu z III kwartałem 2017 r. pogorszyła się o 2,1 pkt proc. - wynika z opublikowanego przez


NBP raportu o bilansie płatniczym za IV kwartał.

 


Podwyżka stóp proc. w Polsce w 2019 r. jest równie prawdopodobna co scenariusz stabilnych stóp - powiedział agencji Bloomberg członek RPP, Łukasz Hardt. Dodał, że dyskusja o obniżkach jest bezpodstawna, a niekonwencjonalne narzędzia


mogłyby zostać użyte jedynie w niekonwencjonalnej sytuacji.

 


Jest bardzo mało prawdopodobne, by niższe transfery kapitałowe z UE do Polski w kolejnej perspektywie budżetowej po 2020 r. stały się istotnym czynnikiem dla ratingu Polski - powiedział we wtorek w trakcie webcastu Frank Gill, główny


analityk S&P Global Ratings na Polskę.

 


MF na przetargu 10 maja zorganizuje przetarg, na którym odkupi papiery PS0718, OK1018 i WZ0119, a sprzeda OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428 i WZ0528 - podał resort w komunikacie.

 


Dywidendy i wpłaty z zysku do budżetu po marcu wyniosły 135,8 mln zł, czyli 6,0% planu na 2018 rok - podało Ministerstwo Finansów w operatywnym wykonaniu budżetu.

 


Wydatki majątkowe budżetu państwa po marcu 2018 r. przyspieszyły do 1 045 mln zł z 619,8 mln zł po lutym, co stanowi 4,9% kwoty planowanej na 2018 rok - podał resort finansów.Więcej informacji w załączniku