Cena emisyjna akcji serii E Pharmeny ustalona na 6 zł


Pod koniec września NWZ spółki zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji ok. 2,6 mln akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Zgodnie z uchwałą NWZ, dzień prawa poboru akcji serii E został ustalony na 20 grudnia 2018 r.

W październiku Pharmena złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

Jak informowała spółka, środki pozyskane z emisji zamierza przeznaczyć na realizację strategii wprowadzenia do sprzedaży w Polsce i Europie suplementów diety opartych o cząsteczkę 1-MNA.

Pelion, większościowy udziałowiec Pharmeny, informował, że zamierza uczestniczyć w tej emisji. (PAP Biznes)

seb/ asa/