Dług jednego z najsłynniejszych polskich biznesmenów Ryszarda Krauzego do kupienia przez internet


Dług jednego z najsłynniejszych polskich biznesmenów Ryszarda Krauzego do kupienia przez internet

Dług jednego z najsłynniejszych polskich biznesmenów można kupić przez internet. Jeden z wierzycieli Ryszarda Krauzego uruchomił 1 lutego stronę internetową www.RyszardKrauzeDebt.com oraz www.DlugRyszardaKrauze.pl, poprzez którą poszukuje osób oraz firm zainteresowanych nabyciem długu biznesmena. Ten opiewa na kwotę 7,6 mln euro.

Na dodatek anonimowy wierzyciel zbiera też informacje o transakcjach, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat i zostały dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Długi Krauzego do kupna online

Wierzyciel przytacza, że w dniu 14 czerwca 2012 r. Trybunał Arbitrażowy w Mediolanie wydał wyrok zasądzający zapłatę przez Ryszarda Krauzego odszkodowania za niewykonanie umowy kupna nieruchomości.

Krauze nie złożył apelacji, mimo że termin złożenia takiego wniosku wynosił 1 rok i 45 dni od dnia podpisania wyroku. Jak podkreśla wierzyciel, wyrok Trybunału Arbitrażowego jest więc ostateczny i wiąże obie strony. Dodaje też, że w 2016 roku wykonalność wyroku na terenie Polski została prawomocnie stwierdzona poprzez nadanie klauzuli wykonalności.

Od tego wyroku pan Krauze także nie wniósł skargi, a więc zasądzony wyrok, który z odsetkami włoskimi od roku 2012 wynosi 7 627 641,10 euro, jest prawomocny i wymagalny - czytamy na stronie.

WARTO WIEDZIEĆ: