Dobre pierwsze miesiące dla ING Banku Śląskiego. Zysk rośnie


Dobre pierwsze miesiące dla ING Banku Śląskiego. Zysk rośnie

Zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 322,2 mln zł. Aktywa wyniosły 127,3 mld zł w I kw. 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 880,9 mln zł wobec 815,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 318,1 mln zł wobec 290,8 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wzrosła do 2,94 proc. w I kw. wobec 2,75 proc. rok wcześniej.

Koszty ryzyka wyniosły 50 p.b. na koniec I kw. br. wobec 38 p.b. rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że w lutym sprzedał portfel korporacyjnych należności niepracujących - wpływ tej transakcji na wynik brutto wyniósł 1,1 mln zł.

Wynik na działalności podstawowej wyniosły 1 256,9 mln zł w I kw. w porównaniu z 1 135,3 mln zł rok wcześniej. 

Koszty ogółem wyniosły 628,3 mln zł w I kw. wobec 628,3 mln zł rok wcześniej. Koszty działania i ogólnego zarządu wzrosły w związku z prowadzonymi projektami rozwojowymi, głównie w obszarze IT.

W I kw. bank zapłacił 87,5 mln zł podatku bankowego wobec 79,4 mln zł podatku rok wcześniej.

"Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 58,2 mln zł (70,5 mln zł w 1 kw. 17) – księgowana w całości w koszty pierwszego kwartału. Kwartalna składka na fundusz gwarantowania depozytów wyniosła 26,1 mln zł (średnio w 2017 roku było to 18,8 mln zł kwartalnie)" - czytamy także.

Aktywa rosną

Aktywa razem banku wyniosły 127,3 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 118,85 mld na koniec I kw. 2017.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 322,2 mln zł wobec 300,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał, że łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik wyniósł 16,1 proc. na koniec I kw. wobec 14,3 proc. rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

WARTO WIEDZIEĆ: