"Dom na skale. Aksjologia prawa dla Europy jutra". Międzynarodowa konferencja w Rzymie


"Dom na skale. Aksjologia prawa dla Europy jutra". Międzynarodowa konferencja w Rzymie


Konferencja Dom na skale – aksjologia prawa dla Europy jutra wpisuje się w debatę o przyszłości kultury życia społecznego w wymiarze lokalnym oraz międzynarodowym. Elementem tej kultury jest jakość i kształt relacji międzyludzkich opisanych, regulowanych i chronionych przez prawo. Czy mają być one kształtowane na zasadzie arbitralnych ludzkich decyzji, czy też powinny odnaleźć zagubiony fundament, z którego wynikają? Rodzi się potrzeba dyskusji, czy taki fundament istnieje obiektywnie, a jeśli tak, to czy możliwe jest i w jakim zakresie zdefiniowanie jego treści lub przynajmniej wykazanie realnej potrzeby jego istnienia, by mógł stać się powszechnym punktem odniesienia przy tworzeniu, interpretowaniu oraz stosowaniu prawa – czytamy na stronie wydarzenia.Kontekst konferencji to basen Morza Śródziemnego, skąd najmocniej oddziaływały na kontynent i świat promienie kultury helleńskiej, rzymskiej i judeochrześcijańskiej. To przede wszystkim Rzym z jego teraźniejszością i przeszłością, laboratorium potęgi i upadku cywilizacji, kolebki europejskiej tożsamości w jego zrębach kulturowych, politycznych i prawnych. Miejscem konferencji jest Papieski Uniwersytet Św. Tomasza Angelicum, jedna z najznakomitszych uczelni, inspirująca się filozofią myśliciela wszechczasów św. Tomasza z Akwinu. Główny trzon konferencji poprzedzony zostanie dniem refleksji i skupienia w sanktuarium patrona Europy św. Benedykta w Subiaco.Uczestnikami konferencji będą głównie prawnicy i filozofowie zaliczający się do najwybitniejszych współczesnych myślicieli i twórców: Chantal Delsol, Christian Hillgruber, András Lánczi, Elisa Grimi, Ivica Žižić, Roman Joch i inni. Rejestracji do udziału w konferencji można dokonać tutaj.Konferencja adresowana jest do ludzi nauki działających szczególnie na gruncie prawa, filozofii, socjologii, ekonomii, polityki, etyki, ale także do wszystkich, którzy czerpią z tej wiedzy w działalności zawodowej i społecznej, przyczyniając się do współtworzenia zrębów współczesnego świata.ProgramMsza św. inaugurująca konferencję odbędzie się przy grobie św. Jana Pawła II 28 listopada o godz. 8:45 - Bazylika św. Piotra. Nabożeństwu przewodniczył będzie i kazanie wygłosi kard. Gerhard Ludwig Müller.Piątek, 29 listopada 2019

9.00 Rejestracja uczestnikówTOŻSAMOŚĆ 9.30 – 14.00Moderator: O. Alejandro Crosthwaite OP

1. Jaroslaw Krzewicki, Wpływ chrześcijaństwa na rozwój prawa w Europie.

2. Johnatan Price, Czy konsensus, równość i autonomia mogą zagwarantować praworządność?

3. Paweł Lisicki, Dlaczego wciąż przegrywamy ? Chrześcijanie w obronie prawa naturalnego.Przerwa kawowaProwadzący: Bp Artur Miziński

4. Elisa Grimi, Czy możliwe jest prawo aksjologicznie niezależne?

5. Luigi Troiani, Polityka i prawo w Europie między słusznością a praktyką.

6. Tymoteusz Zych, Prawa człowieka przeciw człowiekowi? Konsekwencje nieporozumień na temat godności ludzkiej.Lunch – 14.00 - 15.00POMOCNICZOŚĆ 15.00 - 18.00Moderator: Łukasz Warzecha

1. Roman Joch, Prawo naturalne, liberalna demokracja oraz pozytywizm prawny.

2. Andras Lanczi, Współczesne problemy w stanowieniu prawa.

3. Artur Kotowski, Problemy dotyczące interpretacji prawa na gruncie chrześcijańskiej aksjologii.Przerwa kawowa4. Beata Kempa, Aksjologia prawa a demokracja.

5. Jerzy Kwaśniewski, Aksjologia prawa - uniwersalne normy w dobie ciągle zmieniających się standardów.

6. Joanna Lemańska, Problem stosowania prawa na gruncie pozytywizmu prawnego, dylematy sędziego, sądowe paradoksy.Sobota, 30 listopada 2019SOLIDARNOŚĆ 9.30 – 14.00Moderator: ks. Henryk Witczyk

1. Chantal Delsol, "Po chrześcijaństwie "

2. Ivica Zizic, Jaki ethos dla Europy? U chrześcijańskich korzeni europejskiej kultury.

3. Christian Hillgruber, Godność człowieka jako kategoria prawna. Wkład do europejskiej kultury.Przerwa kawowaProwadzący: Grzegorz Górny

4. Bp Juan Ignacio Arrieta, Reforma prawa papieża Franciszka.

5. Krzysztof Szczucki, Antropologia i etyka u podstaw stanowienia prawa.

6. Benjamin Harnwell. Nieskuteczność prawa a płynność granic – życie pod ochroną.Lunch, 13.00-14.00Praca w grupach 14.00-17.00

1. Między prawem a polityką.

2. Współczesne problemy na gruncie filozofii prawa.

3. Obszary działalności w obronie wartości: rodzina, obrona życia, wolność, suwerenność.

4. Między tronem a ołtarzem. Chrześcijańskie zaangażowanie w promowanie aksjologii prawa.Podsumowanie 17.00-18.00