Dostępność plus


Dostępność plus
W kwietniu Premier Morawiecki zapowiedział wprowadzenie Paktu na rzecz programu Dostępność Plus 2018-2025. W ramach tej koncepcji w najbliższych latach aż 23 mld zł zostanie przeznaczonych na inwestycje mające na celu likwidację barier w przestrzeni publicznej. Pieniądze będą pochodzić z funduszy krajowych, unijnych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG. W zamierzeniu rządu program ten ma ułatwić życie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz matkom z małymi dziećmi. Co ważne, plany usprawnień dotyczą także mieszkań.

„Dostępność budynków, lokali mieszkalnych i przestrzeni publicznej” to jedno z założeń programu, które znajdziemy na grafice zamieszczonej przez Kancelarię Premiera  w popularnym serwisie społecznościowym. Porusza ono nie tylko kwestie lepszej dostępności przestrzeni publicznej i budynków instytucji publicznych, ale wspomniane już kwestie zasobów mieszkaniowych Państwa.


W programie zaproponowano więc działania, których celem jest wpłynięcie na poprawę dostępności bloków oraz samych mieszkań. Nowe inwestycje budowlane mają być projektowane tak, aby każdy mógł z nich korzystać bez trudu, a istniejące już budynki będą modernizowane m.in. poprzez montaż podjazdów, dźwigów, automatycznego oświetlenia.

 


W efekcie zaplanowanych działań co najmniej 20% mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus ma być dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach. Pozostałe lokale mają być natomiast projektowane na zasadzie uniwersalności warunków technicznych oraz możliwości adaptacji mieszkań do zmieniających się potrzeb różnych użytkowników.

 


Obecnie lokale mieszkalne w budynkach „bez barier” stanowią niewielki odsetek dostępnego w kraju zasobu, także tego prywatnego. Biorąc pod uwagę ogłoszenia sprzedaży znajdujące się na portalu Otodom.pl mieszkania opowiadające potrzebom osób z niepełnosprawnościami stanowią niewiele ponad 1% wszystkich dostępnych tam ofert. Z tego prawie 70% znajduje się w sześciu największych miastach Polski. Poniżej zaprezentowano wybrane ogłoszenia w tych miastach, uwzględniając podział na rynek nieruchomości deweloperskich, jak i rynek wtórny.Przykładowe oferty sprzedaży mieszkań przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na rynku pierwotnym oraz wtórnym, serwis Otodom.pl, maj 2018
miasto

powierzchnia mieszkania

liczba pokoi

rok budowy

cena całkowita mieszkania

cena za 1 m2
mieszkania

rynek pierwotny

Warszawa

54,37 m2

3

2019

402 338 zł

7 400 zł

Kraków

54,72 m2

3

2020

396 800 zł

7 250 zł

Wrocław

50,60 m2

3

2018

339 000 zł

6 700 zł

Poznań

51,93 m2

2

2017

260 876 zł

5 024 zł

Gdańsk

55,53 m2

3

2018

281 000 zł

5 189 zł

Łódź

51,99 m2

2

2018

249 522 zł

4 800 zł

rynek wtórny

Warszawa

58,26 m2

3

2005

420 000 zł

7 209 zł

Kraków

55,00 m2

2

2006

405 000 zł

7 364 zł

Wrocław

56,00 m2

2

2002

389 000 zł

6 946 zł

Poznań

54,10 m2

2

2010

409 000 zł

7 560 zł

Gdańsk

56,00 m2

2

2001

325 000 zł

5 804 zł

Łódź

58,40 m2

2

2007

320 000 zł

5 479 zł


Opracowanie: Dział Badań i Analiz Grupy Emmerson na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Otodom.plZ wyróżnionych w serwisie Otodom.pl ogłoszeń mieszkań w budynkach, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych najwięcej z nich znajdowało się  w Krakowie oraz Warszawie (po ok. 20% ogółu ofert określanych przez oferujących mieszkania na portalu Otodom.pl jako przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

 


Te mieszczące się we Wrocławiu stanowiły 13% wszystkich takich lokali, w Gdańsku było ich prawie 6%, a w Poznaniu i Łodzi po ok. 4%. Ze względu na segment rynku, na którym występuje mieszkanie nieco więcej ofert dostępnych było z tzw. „drugiej ręki”, gdzie tym razem jednogłośnie przeważała Warszawa (niemal 40% tego rynku). Jeśli chodzi o nieruchomości deweloperskie najwięcej można było ich znaleźć w Krakowie (30%). 

 


W obecnej sytuacji demograficznej obiektów mieszkalnych spełniających potrzeby osób starszych czy z niepełnosprawnościami jest zbyt mało. Dobrze zatem, że zainteresowanie rządu, mediów i opinii publicznej zostało skierowane na tą kwestię. Jak podkreśla Agata Polińska z serwisu Otodom.pl, istotne jest wspólne działanie rządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu dla osiągniecia najlepszych efektów. Zatem likwidacja barier architektonicznych jak, a przede wszystkim budowanie z głową powinno przyświecać nie tylko spółkom państwowym, ale także deweloperom.Beata Kowalewska, serwis OtoDom.pl


Jarosław Mikołaj Skoczeń, Emmerson