Działkowski i Gillner-Gorywoda odchodzą z zarządu Cyfrowego Polsatu, powołano Felczykowskiego


Działkowski i Gillner-Gorywoda odchodzą z zarządu Cyfrowego Polsatu, powołano Felczykowskiego

W komunikacie Cyfrowego Polsatu stwierdzono, że Dariusz Działkowski i Tomasz Gillner-Gorywoda nie podali powodów swoich rezygnacji.

Działkowski do zarządu firmy dołączył w czerwcu 2010 roku, odpowiada za kwestie techniczne. Wcześniej przez 9 lat był w Cyfrowym Polsacie dyrektorem ds. technicznych, był też członkiem zarządów innych spółek z grupy kapitałowej Zygmunta Solorza, m.in. Telewizji Polsat. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. technicznych w Canal+ oraz kierownik działu sprzedaży usług w Ericsson.Tomasz Gillner-Gorywoda od października 2014 roku do grudnia 2015 roku był prezesem Cyfrowego Polsatu, potem objął funkcję członka zarządu. Jednocześnie jest dyrektorem generalnym i prokurentem w PolkomteluWcześniej pracował m.in. jako prezes Laris Investments (w latach 2008-2013) i Apena (w latach 2011-2012) oraz jako wiceprezes PRN Polska (od 2008 roku). Był też prokurentem w firmach SPV Grodzisk, JK Project i 3G. Ponadto pełnił funkcje kierownicze i zarządcze w spółkach w Kanadzie (w latach 1988-1993) oraz w Australii (w latach 1993-2007).
Jacek Felczykowski: z zarządu Polkomtelu do Cyfrowego PolsatuW miejsce Działkowskiego i Gillnera-Gorywody rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu powołała do zarządu Jacka Felczykowskiego. Obejmie tę funkcję z początkiem kwietnia.Felczykowski od 2015 roku jest członkiem zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus. Wcześniej pracował w innych spółkach z grupy kapitałowej Zygmunta Solorza: w latach 2008-2010 był prezesem NFI Midas, a w latach 2010-2012 - prezesem Sferii. Natomiast od 2011 do 2013 roku pełnił taką funkcję w IT Polpager.W latach 2006-2008 Jacek Felczykowski pracował jako prezesa w Centrum Obsługi Wierzytelności Cross, a od 2007 do 2008 roku jako członek zarządu TFI Plejada. - Dysponuje wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami z obszaru finansów oraz obszaru innowacyjnych technologii, takich jak informatyka i telekomunikacja - podano w komunikacie Cyfrowego Polsatu.
To kolejne roszady w zarządu Cyfrowego Polsatu. W połowie stycznia poinformowano, że z końcem marca z funkcji prezesa odejdzie Tobias Solorz, a zastąpi go Mirosław Błaszczyk, obecnie prezes Telewizji Polsat. Jednocześnie członek zarządu Cyfrowego Polsatu Maciej Stec zostanie wiceprezesem spółki, a Stanisław Janowski - prezesem Telewizji Polsat.Zapowiedziano wtedy, że Tobias Solorz razem z Zygmuntem Solorzem i Piotrem Żakiem będą nadzorować Grupę Polsat z poziomu rad nadzorczych.W pierwszych trzech kwartałach ub.r. grupa kapitałowa Cyfrowy Polsat zanotowała 7,68 mld zł wpływów ze sprzedaży i 750,7 mln zł zysku netto, a w samym trzecim kwartale - 2,73 mld zł wpływów i 227,1 mln zł zysku. Na koniec września firma miała 10,28 mln zł zadłużenia netto, a stosunek tego zadłużenia do zysku EBITDA z ostatnich 12 miesięcy wynosił 2,83.Pod koniec października Cyfrowy Polsat poinformował, że planuje oszacować popyt na jego nowe obligacje oraz zaproponować warunki i harmonogram ich emisji. Firma chce taniej spłacić obligacje o nominalnej wartości 1 mld zł.