EBITDA Orange Polska w III kw. wyniosła 792 mln zł, powyżej konsensusu


Oczekiwania jedenastu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wobec zysku EBITDA w trzecim kwartale wahały się w przedziale 685-775 mln zł.

Grupa podała w raporcie, że odnotowała w trzecim kwartale 93 mln zł zysków ze sprzedaży aktywów.

Przychody Orange Polska wyniosły 2,755 mld zł i były bliskie prognozom analityków ankietowanych przez PAP Biznes, których średnia wynosiła 2,741 mld zł (w przedziale 2,715-2,777 mld zł).

Zysk netto Orange Polska wyniósł 91 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali tymczasem 3,5 mln zł zysku netto.

Orange Polska od początku tego roku publikuje wyniki w nowym standardzie rachunkowości, tzw. MSSF 15. Spółka nie opublikowała jednak historycznych danych (za pierwszy kwartał 2017 roku) przekształconych według nowych zasad, przez co wyniki są porównywalne rok do roku jedynie według poprzedniego standardu raportowania, MSR 18.

Dla zapewnienia porównywalności danych spółka podała jednak wyniki w poprzednim standardzie, MSR 18.

Liczona w ten sposób skorygowana EBITDA Orange Polska w trzecim kwartale wyniosła 834 mln zł, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.

Przychody grupy według MSR 18 wyniosły 2,8 mld zł i były o 0,5 proc. niższe niż przed rokiem.

Organiczne przepływy pieniężne Orange Polska w trzecim kwartale wyniosły minus 364 mln zł wobec 290 mln zł dodatnich przepływów rok wcześniej. Od początku 2018 roku organiczne przepływy grupy wyniosły minus 551 mln zł, wobec dodatnich przepływów na poziomie 254 mln zł przed rokiem.

W okresie lipiec-wrzesień wydatki grupy na inwestycje wzrosły rok do roku o 13,7 proc., do 498 mln zł. Od początku roku nakłady inwestycyjne wyniosły 1,469 mld zł i były o 16,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie z konsensusem wyników Orange Polska w drugim kwartale według nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej, tzw. MSSF 15, zgodnie z którym spółka raportuje wyniki od początku tego roku.

3Q2018 wyniki kons. różnica q/q YTD 2018
           
Przychody 2755,0 2740,5 0,5% 1,8% 8171,0
EBITDA 792,0 725,1 9,2% 11,7% 2175,0
EBIT 175,0 90,8 92,7% 139,7% 281,0
zysk netto j.d. j.d. 91,0 3,5 2537,7% - 25,0
           
marża EBITDA 28,7% 26,5% 2,29 2,55 26,62%
marża EBIT 6,4% 3,3% 3,04 3,65 3,44%
marża netto 3,3% 0,1% 3,19 3,89 0,31%

(PAP Biznes)

kuc/ asa/