EBOR kupił „zielone obligacje” Cyfrowego Polsatu za 200 mln zł


EBOR kupił „zielone obligacje” Cyfrowego Polsatu za 200 mln zł

W komunikacie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podkreślił, że papiery dłużne zbyte pod koniec stycznia przez Cyfrowy Polsat to pierwsze tzw. zielone obligacje korporacyjne w Polsce. Służą one do finansowania lub refinansowania projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

EBOR zaznaczył, że od startu działalności w Polsce w 1991 roku zainwestował 10,3 mld euro w 424 projekty.W połowie grudnia ub.r. operator sieci Play sprzedał 7-letnie obligacje o nominalnej wartości 750 mln zł, z czego papiery za 106 mln zł kupił Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.Cyfrowy Polsat sprzedał 7-letnie obligacje 69 podmiotom7-letnie obligacje Cyfrowego Polsatu serii C były oferowane pod koniec stycznia. Kupiło je 69 inwestorów.Obligacje zostały wyemitowane 14 lutego, wykup zaplanowano na 12 lutego 2027 roku. Ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M plus 1,65 proc. marży, odsetki będą wypłacane co pół roku.
Obligacje na refinansowanie inwestycji proekologicznychCyfrowy Polsat poinformował, że środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej firmy w obszarze efektywności energetycznej.Chodzi m.in. o zastąpienie starych, energochłonnych rozwiązań technologii 2G i 3G technologią  4G LTE (która, jak zaznacza Cyfrowy Polsat) ma potencjał do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sieci w relacji do ilości transferowanych danych), modernizację i zastąpienie przestarzałych elementów infrastruktury stacjonarnej, jak np. technologii miedzianej przez światłowodową (co pozwala na szybszą transmisję danych na dłuższych dystansach, wymaga mniej prac utrzymaniowych i pozwala na zmniejszenie zużycia energii) oraz inwestycje w energooszczędne rozwiązania wspierające jak np.: systemy chłodzące, inteligentne oświetlenie, optymalizację magazynowania energii, wirtualne serwery, systemy uczące się i sztuczną inteligencję.- Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakończonej właśnie oferty, a uzyskane warunki uważamy za duży sukces. To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji, a dodatkowo jako pierwsza firma w Polsce spoza sektora bankowego wykorzystaliśmy stosunkowo nowy instrument, jakim są zielone obligacje korporacyjne. Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie emisją i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony rynku. Uzyskaliśmy świetną marżę, najniższą w historii naszych dotychczasowych emisji i obiektywnie bardzo dobrą w odniesieniu do obecnych warunków rynkowych - komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsaciei Polkomtelu.- Wszystko to świadczy o atrakcyjności samej oferty i bardzo dużym zaufaniu do naszej Grupy i realizowanej przez nas strategii. Dzięki tej emisji jeszcze bardziej zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania i zyskaliśmy jeszcze większą elastyczność biznesową. Natomiast wprowadzając obligacje na rynek Catalyst, damy inwestorom kolejny instrument atrakcyjnej i stabilnej inwestycji w Grupę Cyfrowy Polsat - dodaje Ostap-Tomann.
- To nasza kolejna emisja obligacji, ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zielone obligacje. To stosunkowo młody na naszym rynku instrument finansowy, z którego dotychczas korzystało niewiele podmiotów. Dlatego proces ten wymagał od nas dodatkowych działań i przygotowań, warto jednak było podjąć ten wysiłek. Kwestie ekologii i ochrony środowiska naturalnego są nam bliskie. Cieszymy się, że realizowane dotychczas w naszej Grupie projekty z tego obszaru zostały pozytywnie zweryfikowane przez niezależnych ekspertów i docenione przez instytucje finansujące - stwierdza Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.Cyfrowy Polsat z 2 mld zł z obligacji i kredytu w ub.r., ma do spłaty 9,7 mld zł nettoPod koniec listopada ub.r. Cyfrowy Polsat w ramach umowy kredytowej pozyskał 1 mld zł kolejnego kredytu, który ma spłacić w jednej racie w marcu 2023 roku.- Dodatkowy kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża Dodatkowego kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa, przy czym najwyższy poziom marży będzie miał zastosowanie, gdy wskaźnik skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA będzie wyższy niż 3,50:1, a najniższy, gdy wskaźnik ten będzie równy lub niższy niż 1,50:1 - opisano w komunikacie giełdowym firmy.Natomiast w kwietniu ub.r. Cyfrowy Polsat sprzedał 7-letnie obligacje serii B o wartości nominalnej 1 mld zł, kupiło je 59 inwestorów.
Na koniec września ub.r. zadłużenie brutto grupy Cyfrowy Polsat, według standardu MSSF 16, wynosiło 11,98 mld zł. Składało się na nie głównie 8,85 mld zł połączonego kredytu terminowego, który firma ma spłacić do 2022 roku. Dodatkowo firma ma do spłaty 1,01 mld zł obligacji wyemitowanych wiosną br., 750 mln zł kredytu obrotowego oraz 1,36 mld zł zobowiązań leasingowych i innych.Jednocześnie dysponowała 886,2 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. W efekcie zadłużenie netto wynosiło 11,09 mld zł, a jego relacja do zysku EBIDA z ostatnich 12 miesięcy - 2,72.- Rosnące przychody oraz zdrowa kondycja i struktura finansowa naszej Grupy pozwalają nam łączyć sprawne oddłużanie Grupy z wypłatą dywidendy i inwestycjami. Spłacamy kredyty zgodnie z harmonogramem, w październiku wypłaciliśmy drugą transzę dywidendy w wysokości 307 mln zł i jednocześnie realizujemy inwestycje, zarówno te o charakterze CAPEX, jak i w treści telewizyjne, w dużej części sportowe premium, np. kanały z PKO BP Ekstraklasą, Ligę Mistrzów UEFA, stacje Eleven Sports czy siatkówkę - wylicza Katarzyna Ostap-Tomann.- Na wysokim poziomie są wolne przepływy pieniężne, które, zgodnie z naszymi zapowiedziami, pozostają pod wpływem wysokich zakupów smartfonów dla naszych klientów. Z uwagi na utrzymujący się silny popyt, zadbamy, by nasza oferta urządzeń także w okresie przedświątecznym była bardzo atrakcyjna, co może wiązać się z zaangażowaniem dodatkowych środków finansowych - zapowiada.

W pierwszych trzech kwartałach ub.r. grupa Cyfrowy Polsat osiągnęła 8,61 mld zł przychodów sprzedażowych i 802,7 mln zł zysku netto. Na koniec września br. grupa Cyfrowy Polsat miała sprzedanych 17,27 mln jednostkowych usług (RGU), co wobec 16,85 mln rok wcześniej daje wzrost o 2,5 proc. W segmencie abonamentowym sprzedaż zwiększyła się o 3,8 proc. do 14,59 mln RGU, a w pionie prepaidowym zmalała o 4,1 proc. do 2,68 mln.Do grupy należą przede wszystkim Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel oraz przejęte w ostatnich latach Netia i Eleven Sports.Większościowym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu jest Zygmunt Solorz, ma walory stanowiące 57,34 kapitału i dające 65,97 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.