Elemental wnioskuje o pomoc publiczną w celu skompensowania strat projektu dot. produkcji baterii


"W obecnych uwarunkowaniach rynkowych projekt jest nierentowny. Emitent oszacował ujemne przepływy projektu na kwotę 73 mln euro i złożył wniosek o pomoc publiczną, która ma na celu skompensowanie strat i ujemnych przepływów projektu w fazie badawczej i wdrożeniowej" - napisano w komunikacie spółki.

"Projekt obejmuje kraje UE, w tym Polskę w zakresie rozwoju użycia baterii litowo-jonowych i recyklingu przez rozwój zaawansowanych technologii i systemów, jak również rozwiązań informatycznych i oprogramowania. Decyzje w sprawie ewentualnego finansowania projektu będą podejmowane przez władze polskie. (...) Projekt wymaga opracowania nowej technologii i poniesienia istotnych nakładów rozwojowych, inwestycyjnych i operacyjnych. Projekt jest obciążony istotnym ryzykiem technologicznym i ze względu na znaczący charakter badawczy i rozwojowy jest nierentowny" - dodano.

Elemental poinformował, że poniedziałkowa decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że udzielenie pomocy publicznej firmom realizującym projekt nie będzie naruszać obowiązującego prawa.

Komisja Europejska zatwierdziła w W poniedziałek projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) zgłoszony wspólnie przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę i Szwecję w celu wspierania badań i innowacji we wspólnym europejskim obszarze priorytetowym baterii.

"Siedem państw członkowskich przeznaczy w najbliższych latach około 3,2 mld euro na finansowanie tego projektu. Oczekuje się, że finansowanie publiczne odblokuje dodatkowych 5 mld euro pochodzących z inwestycji prywatnych. Zakończenie realizacji całego projektu zaplanowano na 2031 r. (z uwzględnieniem różnych harmonogramów dla poszczególnych podprojektów)" - napisano w komunikacie prasowym Komisji.

"Projekt związany jest również ze znacznym ryzykiem technologicznym i finansowym, które mogłoby doprowadzić do upadłości lub znacznych opóźnień. Wsparcie publiczne jest zatem niezbędne, aby zachęcić przedsiębiorstwa do realizacji inwestycji" - dodano.

Z komunikatu wynika, że w projekcie udział weźmie 17 uczestników bezpośrednich z siedmiu państw członkowskich, a Polska wystąpiła o zgodę na udzielenie dotacji do wysokości około 240 mln euro.

W przypadku Polski beneficjentami mają być firmy Eneris i Elemental. (PAP Biznes)

doa/ osz/