ENERGA SA (4/2019) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok


Zarząd Spółki ENERGA SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok.

Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2018 roku:


EBITDA Grupy 426 mln zł, w tym:


EBITDA Segmentu Dystrybucja: 340 mln zł,


EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 95 mln zł,


EBITDA Segmentu Sprzedaż: 2 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 045 GWh,


Dystrybucja energii elektrycznej: 5 615 GWh,


Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 5 027 GWh.

Wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok:


EBITDA Grupy 2 013 mln zł, w tym:


EBITDA Segmentu Dystrybucja: 1 704 mln zł,


EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 329 mln zł,


EBITDA Segmentu Sprzedaż: 52 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 896 GWh,


Dystrybucja energii elektrycznej: 22 542 GWh,


Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 19 777 GWh.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny oraz szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


kom espi zdz