Francuski Senat odrzuca ostrzejsze kontrole operatorów telekomunikacyjnych pomimo ostrzeżenia USA wobec Huawei


Nowe prawodawstwo zostało dodane przez rząd do prawa spółek w ostatniej chwili i wymagałoby od operatorów zwrócenia się o formalne zatwierdzenie stosowania niektórych rodzajów sprzętu uważanych za szczególnie wrażliwe na ryzyko szpiegowania lub sabotażu.