GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (83/2019) Przywrócenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji, wysokość odzysków w okresie od sierpnia 2019 r. do listopada 2019 r


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2019 z 24 września 2019 r. Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") informuje, iż na skutek zawarcia przez Emitenta z TFI BDM S.A. umów o zarządzanie portfelami sześciu funduszy sekurytyzacyjnych, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 82/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r, Emitent odzyskał dostęp do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych wskazanych w ww. raporcie bieżącym.

Emitent przywraca comiesięczne przekazywanie raportów o odzyskach.

Odzyski w okresie od sierpnia 2019 r do listopada 2019 r wyniosły odpowiednio:


- 14 835 488 PLN w sierpniu 2019 r.


- 12 518 530 PLN we wrześniu 2019 r.


- 12 627 196 PLN w październiku 2019 r.


- 13 113 623 PLN w listopadzie 2019 r.

Powyższe wartości bazują na informacjach znajdujących się w systemach informatycznych Emitenta. Finalne dane księgowe za poszczególne miesiące mogą ulec nieznacznej zmianie.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


kom espi zdz