Inter Cars miał w II kw. 2018 r. 73,3 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem


Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 32,1 proc. do 104,6 mln zł i był o 6,5 proc. wyższy od średniej prognoz analityków.

Wynik EBITDA - według wyliczeń PAP Biznes - wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem o 28,8 proc. do 123 mln zł i był o 6,2 proc. wyższy od konsensusu.

Inter Cars odnotował w drugim kwartale 2,137 mld zł przychodów wobec 1,673 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Sprzedaż grupy była o 2,9 proc. wyższa od konsensusu PAP Biznes. Marża brutto na sprzedaży grupy wyniosła 29,7 proc. wobec 30,3 proc. rok wcześniej.

Udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży za drugi kwartał wyniósł 14,5 proc. wobec 15 proc. za analogiczny okres roku poprzedniego.

Operacyjne przepływy pieniężne netto grupy w drugim kwartale (według wyliczeń PAP Biznes) były dodatnie i wyniosły 54 mln zł wobec ujemnych przepływów na poziomie minus 9,6 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik długu netto do zysku EBITDA wyniósł na koniec czerwca 2,69 wobec 2,86 w roku poprzednim.

W raporcie podano, że wzrost wartości magazynu grupy do poziomu 2,15 mld zł wynikał przede wszystkim z działań mających na celu intensyfikację sprzedaży m.in. poprzez poprawę dostępności towarów dla klientów oraz poszerzenie oferty.

"Ponadto wzrost stanów magazynowych związany jest również z zatowarowaniem nowego magazynu centralnego, którego otwarcie nastąpiło na początku maja 2017" - dodano.

W najbliższych kwartałach grupa spodziewa się stopniowej poprawy rotacji magazynu w związku ze stopniową realizacją planów sprzedażowych oraz wprowadzanymi na bieżąco korektami optymalizującymi zapasy magazynowe.

Poniżej wyniki Inter Carsu za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2018 roku w porównaniu z konsensusem PAP Biznes i wynikami poprzednich okresów.

2Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
               
Przychody 2136,7 2077,2 2,9% 27,7% 29,5% 3786,7 17,1%
EBITDA 123,0 115,8 6,2% 28,8% 51,7% 204,1 14,8%
EBIT 104,6 98,2 6,5% 32,1% 64,5% 168,1 15,2%
zysk netto j.d. 73,3 73,1 0,3% 32,5% 69,3% 116,5 7,6%
               
marża EBITDA 5,8% 5,6% 0,18 0,05 0,84 5,39% -0,11
marża EBIT 4,9% 4,7% 0,17 0,16 1,04 4,44% -0,07
marża netto 3,4% 3,5% -0,09 0,12 0,81 3,08% -0,27

(PAP Biznes)

kuc/ asa/