Jest porozumienie policjantów z MSWiA. „Najpełniejsze, jakie udało się wynegocjować”


Jest porozumienie policjantów z MSWiA. „Najpełniejsze, jakie udało się wynegocjować”


Informację o porozumieniu Brudziński i Jankowski przekazali na wspólnej konferencji prasowej. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przyznał, że „dzisiaj, przekraczając prób, nie miał nadziei, że o godzinie 22:00 będzie trzymał w ręku porozumienie”. – Jest najpełniejszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować – poinformował. – Dzisiaj rozpoczęliśmy rzeczowy dialog. Nie przypominam sobie, by strona społeczna podpisała tak dobre porozumienie dotyczące tysięcy policjantów. Ja mam nadzieje, że z tym porozumieniem zapoznają się w kilka chwil funkcjonariusze i będą z niego usatysfakcjonowani – zaznaczył.Jankowski przyznał, że w ciągu kilku miesięcy były chwile „trudne i trudniejsze”. – Podkreślam, kończymy akcję protestacyjną. Wracamy do służby. Będziemy robić to, co robimy najlepiej, będziemy dbać o bezpieczeństwo wszystkich Polaków – podkreślił.Szef MSWiA Joachim Brudziński przyznał z kolei, że "najbardziej sprawny minister spraw wewnętrznych nie zrobiłby nic, bez gotowości, życzliwości i otwartości funkcjonariuszek i funkcjonariuszy policji". Podziękował także za wsparcie ze strony budżetowej premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Teresie Czerwińskiej.


Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.


Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiAKolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.


Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturęPrzypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.


Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbieMSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.


Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznejPrzedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.