Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-04-16


WTOREK, 16 KWIETNIA

09:30 - PLAY - Zwyczajne walne zgromadzenie


Luksemburg

17:00 - PCCROKITA - Zwyczajne walne zgromadzenie

- BoomBit SA - Kalendarium emisji


Koniec przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych w ofercie 1,3 mln akcji serii C spółki BoomBit SA.

- INTROL - Dzień dywidendy


Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję/

- PEMUG - Wykluczenie akcji z obrotu


Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PME S.A.

- ZYWIEC - Dzień dywidendy


Dywidenda w wysokości 30 PLN na akcję.

ŚRODA, 17 KWIETNIA

11:00 - PEP - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - TATRY - Zwyczajne walne zgromadzenie

- BoomBit SA - Kalendarium emisji


Koniec okresu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w ofercie 1,3 mln akcji serii C spółki BoomBit SA, podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczy akcji oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach.

- ABCDATA - Wezwanie


Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje ABC Data w ogłoszonym wezwaniu po cenie 1,44 PLN (cena po zmianie z 1,30) za akcję.

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

08:30 - PMPG - Nadzwyczajne walne zgromadzenie


Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

10:00 - ESTAR - Zwyczajne walne zgromadzenie

- BoomBit SA - Kalendarium emisji


Początek przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych w ofercie 1,3 mln akcji serii C spółki BoomBit SA.

- INGBSK - Dzień dywidendy


3,50 PLN na akcję

- KERNEL - Dzień dywidendy


0,25 USD na akcję

- PGSSOFT - Wprowadzenie do obrotu


Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 200.202 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki PGS SOFTWARE S.A.

- REINO - Wezwanie


Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje spółki Reino Capital SA po cenie 1,60 PLN za akcję.

- STALEXP - Dzień dywidendy


Dywidenda w wysokości 0,37 PLN na akcję.

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

10:00 - IFCAPITAL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie


Płock. W sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, zmiany roku obrotowego.

12:00 - ATLANTIS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie


Płock. W sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, zmiany roku obrotowego.

15:00 - HOLLYWOOD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie


Warszawa. W sprawie emisji akcji zwykłych serii L, zmiany statutu.

SOBOTA, 20 KWIETNIA

- STALEXP - Dzień wypłaty dywidendy


Dywidenda w wysokości 0,37 PLN na akcję.

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

10:30 - EUROHOLD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

(PAP)