Kalendarium rynku NewConnect 2019-04-16


WTOREK, 16 KWIETNIA

11:00 - ACKERMAN - Zwyczajne walne zgromadzenie

ŚRODA, 17 KWIETNIA

10:00 - ROBINSON - Zwyczajne walne zgromadzenie

10:30 - NFPL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie


Warszawa. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą "eventy", w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o.

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

09:00 - SAKANA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie


Warszawa. W sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, zmiany statutu, zmian w składzie RN.

10:00 - HOTBLOK - Nadzwyczajne walne zgromadzenie


Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.

11:00 - LAURENPES - Zwyczajne walne zgromadzenie

- MASSMEDICA S.A. - Debiut na giełdzie


Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 85.000 akcji serii B oraz 129.899 akcji serii C zwykłych na okaziciela spółki MASSMEDICA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł.

(PAP)