Kandydaci na prezesów nowych izb Sądu Najwyższego - jeszcze w styczniu


Kandydaci na prezesów nowych izb Sądu Najwyższego - jeszcze w styczniu

Zgromadzenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zaplanowano na 22 stycznia. Natomiast termin zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej wyznaczono na 29 stycznia.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, na zgromadzeniach tych sędziowie wybierają po trzech kandydatów na prezesa każdej z izb. Następnie listy z kandydatami na prezesów są przekazywane prezydentowi. Spośród przedstawionych kandydatów prezydent wybiera i ostatecznie powołuje prezesów izb na trzyletnią kadencję.


Od października funkcję pełniącego obowiązki prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sprawuje sędzia Dariusz Czajkowski. Z kolei obowiązki prezesa Izby Dyscyplinarnej pełni najstarszy sędzia tej izby Jan Majchrowski.


Na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. w SN powołane zostały dwie nowe Izby: Dyscyplinarna oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. We wrześniu prezydent Andrzej Duda powołał 10 sędziów Izby Dyscyplinarnej, a w październiku mianował 19 sędziów w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.


Głównym zadaniem tworzonej od podstaw Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych. Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia ub.r. Przewiduje ona m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat.


Natomiast Izba Dyscyplinarna bada sprawy dyscyplinarne sędziów SN oraz te "dyscyplinarki" sędziów i prokuratorów, w których zarzucono im przewinienie dyscyplinarne będące jednocześnie przestępstwem. Z uwagi na "społecznie ważne zadania" Izba Dyscyplinarna uzyskała autonomiczny status wśród izb SN. Ma odrębną kancelarię prezesa SN kierującego jej pracą. Izba ta może samodzielnie kształtować projekt swego budżetu. Jej sędziowie zarabiają o 40 proc. więcej niż sędziowie w innych izbach.