KE o zaleceniach Komisji Weneckiej dla Polski. "Zostaną uwzględnione"


KE o zaleceniach Komisji Weneckiej dla Polski. "Zostaną uwzględnione"

Komisja Europejska domaga się, by polski rząd "prawidłowo" wdrożył zalecenia Komisji Weneckiej. Rzecznik KE wydał specjalne oświadczenie, w którym zapewnia, że Komisja dokładnie przeanalizuje opinię KW i uwzględni ją w swojej ocenie.

"Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości opinię Komisji Weneckiej w sprawie nowego projektu ustawy o sądownictwie, opublikowaną wczoraj. Ważne jest prawidłowe wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej. Komisja Europejska dokładnie przeanalizuje opinię, która zostanie uwzględniona w jej ocenie" - czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. W czwartek wydała opinię na temat nowelizacji ustaw sądowych oceniła, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności sądownictwa w Polsce.

KW oceniła, że wskutek nowelizacji "wolność słowa i wolność słowa sędziów są poważnie ograniczone". "Polskie sądy zostaną skutecznie pozbawione możliwości badania, czy - na mocy przepisów europejskich - sądy w kraju są niezależne i bezstronne" - pisze Komisja Wenecka.

O wydanie opinii w sprawie tzw. ustaw dyscyplinujących sędziów wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Komisja - uwzględniając trwający proces legislacyjny w Senacie - zdecydowała, że sprawozdawcy przygotują opinię na jej temat w trybie pilnym.

Zobacz też: Były senator Stanisław K. zatrzymany. Komentarz ministra z PiS (( video_player https://video.wp.pl/mid,2047632,klip.html true #adv=1# )