Kolejny sąd wysyła pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE. „To jest hipertrofia absurdu”


Kolejny sąd wysyła pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE. „To jest hipertrofia absurdu”

Sąd Okręgowy w Łodzi skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie dotyczące niezawisłości sędziowskiej w związku z wprowadzeniem w Polsce systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Sąd obawia się, że w razie wydania wyroku niekorzystnego dla Skarbu Państwa narazi się na postępowanie dyscyplinarne. – To jest hipertrofia absurdu – tak inicjatywę sądu ocenił w programie „Minęła 20” Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

„To tak jakby wyposażyć sędziów w kod nuklearny i walizkę z bombą atomową”

– Prokurator generalny skierował ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ stoi na straży praworządności. Sąd Najwyższy swoim orzeczeniem...

zobacz więcej

Pytanie do TSUE łódzki sąd wysłał w związku ze sprawą, w której samorząd Łowicza żąda od wojewody łódzkiego około dwóch i pół miliona złotych z tytułu otrzymania w latach 2005-15 zbyt niskich, zdaniem samorządu, dotacji celowych.

Jak twierdzi rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi, Monika Pawłowska-Radzimierska, sąd obawia się, że w związku z nowym systemem dyscyplinarnym wobec sędziów i innymi nowymi ustawami, zmieniającymi system wymiaru sprawiedliwości, w razie wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Skarbu Państwa, w stosunku do składu orzekającego może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, które będzie motywowane politycznie.

– Sąd zwrócił uwagę na trzy okoliczności: wpływ polityczny na prowadzenie spraw dyscyplinarnych, powstanie ryzyka wykorzystywania środków dyscyplinarnych do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych oraz możliwość wykorzystania w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom dowodów uzyskanych za pomocą przestępstw – powiedziała Pawłowska-Radzimierska.


Łódzki sąd poprosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym. Odpowiedź jest spodziewana za rok do półtora roku.
źródło:

image