Koniec passy - Polska z deficytem w handlu zagranicznym


Trzyletnia passa nadwyżek w towarowym handlu zagranicznym Polski została przerwana. Ubiegłoroczny deficyt był najwyższy od 2012 r.


W 2018 r. wartość eksportu z Polski wzrosła o 6,5 proc. do 940,4 mld zł, natomiast wartość importu - o 9,3 proc., do 961,8 mld zł - wynika z wstępnych szacunków GUS. W efekcie Polska odnotowała pierwszy od 2014 r. deficyt w handlu zagranicznym - sięgnął on 21,4 mld zł.Tradycyjnie, największym odbiorcą towarów z Polski były Niemcy. Udział zachodniego sąsiada, pomimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego w drugiej połowie roku, wzrósł z 27,5 do 28,2 proc. Podium, podobnie jak przed rokiem, uzupełniły Czechy (6,4 proc., bez zmian) oraz Wielka Brytania (spadek z 6,4 do 6,2 proc.). Spośród czołowej dziesiątki odbiorców towarów znad Wisły najszybciej rósł eksport do USA (o 12 proc.) oraz Rosji i Holandii (po 9,4 proc.). Bez zmian pozostała złotowa wartość sprzedaży do Włoch, co spowodowało spadek udziału Italii w polskim eksporcie z 4,9 do 4,6 proc.


Niemcy są również największym źródłem towarów trafiających nad Wisłę. Jednak ich udział w ubiegłym roku wyraźnie spadł - z 23,1 do 22,,4 proc. Na drugim miejscu uplasowały się Chiny (spadek z 11,8 do 11,6 proc.), a na trzecim - Rosja (wzrost z 6,4 do 7,4 proc.). Zdecydowanie najszybciej, bo aż o 26,5 proc., zwiększyła się wartość importu właśnie z tego ostatniego kraju. Napędzały ją wzrosty cen surowców energetycznych, m.in. ropy naftowej oraz wzrost zakupów węgla. Z kolei napływ towarów z Wielkiej Brytanii wspierało osłabienie funta.Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych krajów
Wyszczególnienie I - XII 2018 2017 2018
w mld ZŁ w mld USD w mld EUR I - XII 2017 = 100 I - XII  
USD EUR struktura w %
EKSPORT
1. Niemcy     264,8 73,7 62,2 109,1 115,7 109,6 27,5 28,2
2. Czechy  59,8 16,7 14,1 105,3 111,7 105,7 6,4 6,4
3. W. Brytania 58,2 16,2 13,7 102,5 108,7 102,9 6,4 6,2
4. Francja  52,1 14,5 12,2 104,8 111,5 105,3 5,6 5,5
5. Włochy 43,2 12,0 10,2 100,0 106,4 100,4 4,9 4,6
6. Holandia  42,5 11,8 10,0 109,4 116,3 109,9 4,4 4,5
7. Rosja   28,8 8,0 6,8 109,4 115,4 109,6 3,0 3,1
8. Stany Zjednoczone 26,2 7,3 6,2 112,0 118,8 112,4 2,6 2,8
9. Szwecja  26,0 7,3 6,1 104,8 111,3 105,3 2,8 2,8
10. Węgry 25,1 7,0 5,9 107,6 114,2 108,0 2,6 2,7
IMPORT
1. Niemcy   215,3 60,0 50,6 105,7 112,1 106,1 23,1 22,4
2. Chiny  111,6 31,0 26,2 107,6 113,7 108,0 11,8 11,6
3. Rosja  70,8 19,6 16,6 126,5 133,9 126,9 6,4 7,4
4. Włochy   48,2 13,4 11,3 102,8 109,3 103,2 5,3 5,0
5. Francja  35,0 9,8 8,2 102,6 109,0 103,0 3,9 3,6
6. Holandia   34,6 9,7 8,1 102,9 109,5 103,4 3,8 3,6
7. Czechy 32,8 9,2 7,7 103,4 109,9 103,9 3,6 3,4
8. Stany Zjednoczone  27,3 7,6 6,4 109,0 115,9 109,4 2,8 2,8
9. Belgia 23,8 6,6 5,6 105,8 112,5 106,3 2,6 2,5
10. W. Brytania 23,3 6,5 5,5 110,2 116,6 110,6 2,4 2,4

O ponad 10 mld zł, do 49,5 mld zł powiększyła się nadwyżka w handlu bilateralnym z Niemcami. Największy deficyt dwustronny odnotowano w wymianie z Chinami - z szacunków Bankier.pl wynika, że może on przekroczyć 100 mld zł, GUS nie podał jeszcze informacji o wielkości eksportu do Chin.


Powyższe wyliczenia dotyczą importu według kraju pochodzenia, polscy
statystycy raportują również wielkość importu według kraju wysyłki. W
tym ujęciu import z Chin jest niższy aż o 42 mld zł (ok. 38 proc.) i
wynosi 69,6 mld zł. Równocześnie wyższa jest wartość importu m.in. z Niemiec - o 47,3 mld zł, Holandii - 18,3 mld zł i Belgii - 12,6 mld zł.Powyższe dane GUS dot. wymiany towarowej.Tymczasem wciąż rośnie nadwyżka Polski w międzynarodowym handlu usługami. W okresie XII 2017-XI 2018 wyniosła 92,2 mld zł, o 17 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - wynika z szacunków NBP.

Maciej Kalwasiński

Źródło: