Koniunktura w przemyśle przetwórczym w maju pogorszyła się, firmy pesymistyczne - IRG SGH


Po lekkiej poprawie w kwietniu, w maju koniunktura w przemyśle przetwórczym znowu się pogorszyła. Mimo pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych przewidywania przedsiębiorstw na kolejne miesiące są pesymistyczne" - napisano.

Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zmniejszył swoją wartość w ciągu miesiąca o 0,8 pkt., do poziomu -0,3 pkt. Jest niższy od wartości sprzed roku o 3,1 pkt.

"Spadek wartości wskaźnika odnotowały firmy prywatne. Publiczne informują o jego wzroście. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, ogólnego portfela zamówień, zapasów, cen i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wzrost wartości sald odnotowano w przypadku zatrudnienia, oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej oraz eksportu" - napisano w komunikacie z badania.

"W ciągu ostatniego kwartału zmalały salda pytań dotyczących korzyści z eksportu oraz przeciętnych jednostkowych kosztów produkcji. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych" - dodano.

W przekroju według głównych grup produktowych poprawę koniunktury odnotowano tylko w przedsiębiorstwach produkujących półprodukty. W pozostałych grupach miało miejsce pogorszenie koniunktury, największe w grupie producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. W przekroju według wielkości firm poprawa miała miejsce w przedsiębiorstwach najmniejszych i największych. (PAP Biznes)

tus/ ana/