MANAGER REPORT 2019/12: Felieton dr Andrzeja Jeznacha (6) - Ile warta jest godność pracownika?


Biznes i zarządzanie to nie tylko efektywne wykorzystywanie stojących nam do dyspozycji zasobów. Jeśli traktujemy pracowników jako zasoby ludzkie upokarzamy ich godność.