MOVIE GAMES SA (33/2019) Popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry Lust for Darkness w wersji cyfrowej na konsolę Nintendo Switch


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Movie Games S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 27/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. informuje, iż zgodnie z danymi sprzedażowymi otrzymanymi ze sklepu Nintendo e-Shop, sprzedaż gry Lust for Darkness (Gra) w wersji cyfrowej na konsolę Nintendo Switch, której premiera miała miejsce w dniu 12 lipca 2019 r. osiągnęła poziom, który według wyliczeń Emitenta w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery pokrył wszystkie koszty portingu i marketingu.


Przy zachowaniu obecnej dynamiki sprzedaży w ocenie Zarządu Emitenta sprzedaż Gry ma szansę przekroczyć poziom 20.000 sztuk w ciągu pierwszego miesiąca od daty premiery oraz poziom 100.000 sztuk sprzedanych egzemplarzy w ciągu roku.

W ocenie Zarządu Emitenta zadowalające wyniki sprzedażowe potwierdzają wysoki potencjał Gry wobec czego Emitent wraz z SimFabric S.A. (podmiotem odpowiedzialnym za porting i wydanie gry na Nintendo Switch) uruchomił proces wydania Gry na Nintendo Switch również w wersji pudełkowej.

Jednocześnie finalizowane są prace nad wersją Gry na konsolę PS4 z planowaną datą wydania w III kwartale 2019 r. Ponadto jeszcze w 2019 r. będzie miała miejsce premiery kontynuacji w postaci gry Lust from Beyond (o której Emitent informował raportem ESPI nr 8/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.). O dokładnej dacie premiery wersji konsolowej Gry na PS4 oraz gry Lust for Beyond Emitent poinformuje w osobnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


kom espi zdz