Nie trzeba być mundurowym, by pracować przy cyberobronie Polski. "Zainteresowanie jest duże"


Nie trzeba być mundurowym, by pracować przy cyberobronie Polski. "Zainteresowanie jest duże"

Kandydaci, którzy chcieliby pracować przy cyberobronie Polski, mogą to zrobić zarówno wstępując do armii - i tym samym zostając mundurowym - jak i pozostać cywilem i pracować w odpowiednich strukturach. Gen. Molenda wyjaśnia, jakie są poszczególne opcje dla chętnych.