Niemcy odrzuciły żądanie Aten. Grecja nie otrzyma 289 miliardów euro reparacji wojennych


Niemcy odrzuciły żądanie Aten. Grecja nie otrzyma 289 miliardów euro reparacji wojennych

Jak podaje portal ekathimerini.com wniosek ten został przedstawiony Ministrostwu Spraw Zagranicznych Niemiec przez ambasadora Grecji w Berlinie już w czerwcu tego roku. Dyplomata Teodoros Daskarolis zaprosił niemiecki rząd do "negocjacji w sprawie praktycznego zaspokojenia żądań, które są w kwestiach moralnych i materialnych szczególnie ważne dla narodu greckiego".

MSZ Niemiec odrzuca żądanie Grecji dotyczące reparacji wojennych. Ateny domagają się 289 miliardów euro odszkodowania

We wniosku tym strona Grecka domagała się odszkodowania w wysokości 289 miliardów euro za straty wyrządzone przez Niemców podczas wojny. W kwietniu tego roku parlament w Atenach ratyfikował raport międzypartyjnej komisji parlamentarnej, który utorował drogę do podjęcia dyplomatycznych kroków w sprawie reparacji za straty wojenne. Roszczenia dotyczą naprawienia szkód poniesionych przez Grecję i jej obywateli podczas I i II wojny światowej oraz odszkodowania dla ofiar okupacji niemieckiej i ich potomków. Grecki parlament wezwał też do zwrotu skarbów archeologicznych, które zostały zrabowane przez nazistów.

MSZ Niemiec oficjalnie odrzuciło notę dyplomatyczną greckiego ambasadora powołując się na "Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec" zwanym także "Traktatem dwa plus cztery" z 1990 roku. Według Berlina wszystkie roszczenia reparacyjne innych państw względem Niemiec zostały wtedy ostatecznie zamknięte. Traktat 2+4 podpisany był między RFN i NRD oraz Stanami Zjednoczonymi, ZSRR, Francją i Wielką Brytanią. Państwa, które obecnie domagają się reparacji wojennych od Niemiec - Grecja i Polska - nigdy nie brały udziału w negocjacjach traktatu.

Dodatkowo niemiecki rząd wskazał, że w 1960 roku władze RFN wypłaciły Grecji zadośćuczynienie w wysokości 115 milionów marek zachodnioniemieckich. W porozumieniu ma być zawarta klauzula zgodnie z którą w ten sposób mają zostać zaspokojone wszystkie roszczenia odszkodowawcze Grecji.