NIK: Marian Banaś nie przyjmie zaproszenia na posiedzenie senackiej komisji. "Nie podlega Senatowi"


NIK: Marian Banaś nie przyjmie zaproszenia na posiedzenie senackiej komisji. "Nie podlega Senatowi"

Biuro Najwyższej Izby Kontroli poinformowało, że Marian Banaś odrzucił zaproszenie na posiedzenie senackiej komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - podaje RMF FM. Senatorowie chcieli, by szef NIK odpowiedział na pytania dotyczące jego kamienic, oświadczenia majątkowego i działalności biznesowej.

NIK: Banaś nie przyjmie zaproszenia na posiedzenie senackiej komisji

Pod koniec listopada zaproszenie na wtorkowe posiedzenie skierował do Banasia przewodniczący senackiej komisji Zygmunt Frankiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreślił, Senat chciałby wyjaśnień w sprawie majątku Banasia, bo brał udział w wyrażaniu zgody na powołanie prezesa NIK. - Jak pan prezes Banaś nie przyjmie zaproszenia, będziemy bardzo ubolewali, że stracona została okazja do wyjaśnienia niezwykle ważnej sprawy - mówił Frankiewicz.

Marian Banaś w uzasadnieniu odmowy przyjęcia zaproszenia podkreślił, że Najwyższa Izba Kontroli, nie  podlega Sejmowi. Powołał się na  art. 202. Konstytucji RP.

Podobnie ustawa z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli nie nakłada na NIK żadnych obowiązków wobec Senatu, a jedynie określa zasady udziału Senatu w powoływaniu i odwoływaniu prezesa NIK

- czytamy w uzasadnieniu szefa NIK, które cytuje RMF FM. Banaś dodaje, że Senat może wezwać jedynie kandydata na stanowisko prezesa NIK - przy jego powoływaniu, lub prezesa - ale tylko przy procedurze odwołania. W innych przypadkach senatorowie nie mogą od niego wymagać odpowiadania na pytania.