Ok. 190 mld zł - tyle pod koniec 2018 r. były warte akcje i udziały Skarbu Państwa


Ok. 190 mld zł - tyle pod koniec 2018 r. były warte akcje i udziały Skarbu Państwa

Chodzi o prawie 500 spółek, w których Skarb Państwa reprezentowało 18 podmiotów - wskazał prezes PG. Jak dodał, ogółem majątkiem Skarbu Państwa zarządza 3 tys. podmiotów, takich jak jednostki budżetowe, spółki, agencje, uczelnie, itd.

Zgodnie ze sprawozdaniem Prokuratorii, do Skarbu Państwa należało ok. 10 mln ha gruntów i nieruchomości, czyli ok. 33 proc. terytorium kraju. Z tego lasy stanowiły 79 proc., a grunty rolne - 8 proc. Udział Skarbu Państwa w terenach pokrytych wodami wynosił 93 proc.


Jak podkreślił Haładyj, w ciągu 2018 r. zanotowano spadek cen gruntów rolnych, a wzrost cen gruntów zurbanizowanych. Zaznaczył, że jedną z większych zanotowanych zmian to 50-proc. wzrost wartości budowli hydrotechnicznych. Prawdopodobnie związane jest to z obiektami infrastruktury hydrotechnicznej, współpracującej z terminalem LNG w Świnoujściu - ocenił prezes PG.


Według PG w 2018 r. urzędy i instytucje państwowe zajmowały grunty o wartości prawie 60 mld zł, wartość ich budynków wynosiła prawie 210 mld zł, a wkład założycielski Skarbu Państwa w majątek państwowych osób prawnych wynosił 173 mld zł.


Wartość bilansowa spółek nadzorowanych przez Ministra Energii w 2018 r. wzrosła z 5,8 mld zł na koniec 2017 r. do prawie 6 mld zł - podała PG.

>>> Czytaj też: Kajmany są już passe. Raje podatkowe kwitną w Europie