Orange Polska zyskał 130 tys. klientów usług komórkowych netto w III kw.


Średnie miesięczne przychody operatora z oferty (ARPO) usług wyłącznie komórkowych utrzymały się w trzecim kwartale na poziomie 21,7 zł.

Liczba stacjonarnych łączy telefonicznych obsługiwanych przez Orange Polska zmniejszyła się o 61 tys., czyli podobnie jak w poprzednich kwartałach. Na koniec września grupa świadczyła 3,48 mln usług telefonii stacjonarnej.

Orange Polska na koniec trzeciego kwartału 2018 roku świadczył 2,53 mln usług internetu szerokopasmowego, co oznacza kwartalny wzrost o 24 tys. usług, o 5 tys. mniej niż w poprzednim kwartale i 15 tys. mniej niż w pierwszym kwartale tego roku.

Liczba usług oferowanych w starszej technologii opartej o infrastrukturę miedzianą (ADSL) spadła w trzecim kwartale o 38 tys. (podobnie jak w poprzednich kwartałach) do 1,2 mln, a liczba usług świadczonych za pośrednictwem sieci światłowodów wzrosła o 38 tys. (tyle samo co w drugim kwartale) do 324 tys.

Średnie miesięczne przychody Orange Polska z pojedynczej oferty (ARPO) usług stacjonarnego internetu spadły w trzecim kwartale o 0,2 zł do 56,6 zł.

Liczba klientów usług pakietowych Orange Polska wzrosła do 1,483 mln. Kwartalny wzrost liczby klientów wyniósł 47 tys., wobec 60 tys. kwartał wcześniej i 70 tys. w pierwszym kwartale. Średnie przychody z usług pakietowych (ARPO) dla klientów indywidualnych wzrosły o 0,6 zł do 103 zł.

Poniżej prezentujemy dane operacyjne Orange Polska w trzecim kwartale 2018 r. wraz z danymi historycznymi:

    2017   2018    
    III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.
LICZBA KLIENTÓW (tys.)            
             
-TELEFONIA KOMÓRKOWA (karty SIM)   14 358 14 424 14 368 14 484 14 614
zmiana   -197 66 -56 116 130
--POST PAID   9 662 9 726 9 747 9 790 9 853
zmiana   89 64 21 43 63
--PRE PAID   4 696 4 698 4 621 4 694 4 761
zmiana   -287 2 -77 73 67
--INTERNET MOBILNY   1 287 1 231 1 164 1 104 1 052
zmiana   -47 -56 -67 -60 -52
             
-STACJONARNE USŁUGI GŁOSOWE   3 744 3 684 3 613 3 541 3 480
zmiana   -65 -60 -71 -72 -61
             
-DOSTĘPY SZEROKOPASMOWE   2 377 2 438 2 477 2 506 2 530
zmiana   54 61 39 29 24
--ADSL   1 367 1 324 1 278 1 238 1 200
zmiana   -40 -43 -46 -40 -38
--ŚWIATŁOWÓD   176 214 248 286 324
zmiana   31 38 34 38 38
--STACJONARNY DOSTĘP BEZPRZEWODOWY   377 433 475 502 522
zmiana   49 56 42 27 20
             
-TV   814 848 875 900 921
zmiana   22 34 27 25 21
             
-KLIENCI USŁUG PAKIETOWYCH   1 195 1 306 1 376 1 436 1 483
zmiana   111 111 70 60 47
             
KWARTALNE ARPO W ZŁ NA MIESIĄC            
             
-USŁUGI WYŁĄCZNIE KOMÓRKOWE   23,5 23 21,9 21,7 21,7
zmiana   0 -0,5 -1,1 -0,2 0,0
--POST PAID BEZ M2M   30,9 30,3 29,2 28,7 28,7
zmiana   -2 -0,6 -1,1 -0,5 0,0
--PRE PAID   13 12,6 11,9 12,3 12,6
zmiana   1,7 -0,4 -0,7 0,4 0,3
             
-USŁUGI KONWERGENTNE            
--DLA KLIENÓW INDYWIDUALNYCH   102,8 103,1 100,8 102,4 103,0
zmiana   -2,2 0,3 -2,3 1,6 0,6
             
-USŁUGI STACJONARNEGO DOSTĘPU            
WĄSKOPASMOWEGO   37,1 37,1 36,9 36,9 36,9
zmiana   0,2 0 -0,2 0 0,0
             
- USŁUGI STACJONARNEGO DOSTĘPU            
SZEROKOPASMOWEGO   58,8 56,6 56,6 56,8 56,6
zmiana   1,5 -2,2 - 0,2 -0,2

(PAP Biznes)

kuc/ asa/