PGS SOFTWARE SA (18/2019) Wstępne wyniki III kwartału 2019 roku


Zarząd PGS Software S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki dotyczące III kwartału 2019 roku.

1.Przychody netto ze sprzedaży: ok. 38,07 mln zł


2.Zysk z działalności operacyjnej: ok. 8,44 mln zł


3.Zysk netto: ok. 6,93 mln zł

Na wynik netto miały pozytywny wpływ wypłaty z zysków spółek zależnych za 2018r. w wysokości około 1,26 mln złotych.

Jednocześnie Emitent informuje, że ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za III kwartał 2019 roku zostaną przekazane w raporcie kwartalnym za III kwartał 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


kom espi zdz