Polityk otrzymał e-maila z pogróżkami. „Niedługo i twoja aorta zostanie przebita”


Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca otrzymał wczoraj na swoją oficjalną skrzynkę mailową wiadomość od anonimowej osoby. Grożono mu śmiercią.