Polska była ofiarą wojny? Sondaż w największych krajach UE


Polska była ofiarą wojny? Sondaż w największych krajach UE


Z badania wynika, że najbardziej zbieżne z odpowiedziami Polaków okazały się odpowiedzi Brytyjczyków. Kolejni są Niemcy, a za nimi dwie pozostałe nacje.Najwyższa zgodność dotyczy stwierdzenia, że Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Uważa tak 97 proc. Brytyjczyków, 88 proc. Francuzów i po 85 proc. respondentów z Włoch i Niemiec.Także odpowiedzi dotyczące pozostałych kwestii wskazują, że za każdym razem od przynajmniej dwóch trzecich do nawet 90 proc. pytanych zgadza się z twierdzeniami: że Polacy ratowali Żydów z narażeniem życia, że pokonanie przez Armię Czerwoną III Rzeszy oznaczało dominację Związku Radzieckiego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz że II wojna światowa zaczęła się od ataku Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r.Jak podkreśla "DGP", pewne różnice dotyczą postrzegania stosunków polsko-żydowskich. Choć wszystkie nacje w większości zgadzają się ze stwierdzeniem, że Polacy ryzykowali życiem, by ratować Żydów, to w szczegółowych wynikach przeważają odpowiedzi "raczej" niż "zdecydowanie się zgadzam" – czytamy w dzienniku.Gazeta podaje, że od 4 do 30 proc. ankietowanych udzielało odpowiedzi "nie wiem". Wyniki pokazują, że najwięcej zorientowanych w historii ankietowanych było we Francji.