Polska chce utworzenia Strategii Karpackiej. Ma poparcie krajów regionu


Polska chce utworzenia Strategii Karpackiej. Ma poparcie krajów regionu

Strategia Karpacka to projekt, nad którym prace zainicjowała Polska. Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy zdobył on poparcie krajów regionu. Podpisana deklaracja umożliwia teraz wystąpienie o rozpoczęcie prac nad przygotowaniem makroregionalnej strategii dla Karpat na forum UE. W dalszej perspektywie mogłyby powstać konkretne programy i projekty rozwojowe dla tych terenów.

Deklarację Karpacką podpisali: minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, węgierski wicepremier i minister finansów Mihaly Varga, pierwszy wicepremier i minister rozwoju gospodarczego oraz handlu Ukrainy Stepan Kubiw, słowacka dyrektor generalna w gabinecie wicepremiera ds. inwestycji i informatyzacji w Ministerstwie Finansów Denisa Žiláková.

– Strategia Karpacka będzie dokumentem, który pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach. Docelowo ma stać się unijną strategią makroregionalną, co oznacza, że powstanie po uzgodnieniach pomiędzy Komisją Europejską a zainteresowanymi państwami. Polska jest autorem projektu strategii – czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Korzyści strategii

Ministerstwo wylicza potencjalne korzyści z przyjęcia Strategii Karpackiej:

  • dostęp do dedykowanych środków w budżecie UE,
  • nowy impuls dla współpracy w zakresie inwestycji,
  • "szyte na miarę" rozwiązania dla regionu.

– Do grona sygnatariuszy będą mogły dołączyć też inne kraje, na terenie których leżą Karpaty. W Polsce strategią karpacką objęte byłyby regiony geograficznie przynależące do Karpat, czyli województwa podkarpackie i małopolskie – czytamy w komunikacie resortu.

Aktualnie Unia Europejska ma 4 strategie makroregionalne:

  • Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (2009),
  • Strategia UE dla Regionu Dunaju (2011),
  • Strategia UE dla Regionu Adriatycko-Jońskiego (2014),
  • Strategia UE dla Regionu Alpejskiego (2015).

WARTO WIEDZIEĆ: