Polska dołączyła do elitarnego grona. Będzie szukać srebra na dnie Atlantyku


Polska dołączyła do elitarnego grona. Będzie szukać srebra na dnie Atlantyku


– 12 lutego br. podpisaliśmy z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego kontrakt na poszukiwanie siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich) w strefie ryftu śródatlantyckiego – powiedział Jędrysek. – Podpisanie kontraktu z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego włącza Polskę do elitarnego grona państw posiadających już działki poszukiwawcze na Oceanie Atlantyckim – podkreślił pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa.Kontrakt ma obowiązywać przez 15 lat i będzie mógł być przedłużany na kolejne pięciolecia. Obszar objęty kontraktem rozciąga się wzdłuż osi ryftu śródatlantyckiego w jego środkowej części i składa się z 100 kwadratów o pow. 10 km kwadratowych każdy. – Kontrakt jest realizacją jednego z punktów wieloletniego Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów przyjętego uchwałą Rady Ministrów 3 sierpnia 2017 r. – podsumował wiceminister.


Międzynarodowa Organizacja Dna MorskiegoMiędzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (MODM) jest agendą ONZ, zajmującą się zasobami znajdującymi się na dnie oceanów obszarów będących poza jurysdykcją państwową. Głównymi organami organizacji są: Sekretariat na czele z Sekretarzem Generalnym, Zgromadzenie z Prezydentem Zgromadzenia oraz w sensie praktycznym najważniejszy z nich – Rada z Prezydentem Rady. Funkcję Sekretarza Generalnego pełni Michael W. Lodge z Wielkiej Brytanii.Czytaj także:
PGNiG ma umowę z Gaz-Systemem na przesył gazu w ramach Baltic Pipe