Premier Rumunii: Polska jest dla nas strategicznym partnerem i sojusznikiem


Premier Rumunii: Polska jest dla nas strategicznym partnerem i sojusznikiem

Podczas wspólnej konferencji prasowej obojga szefów rządów Dancila powiedziała, że "Polska jest bliskim przyjacielem, strategicznym partnerem jak również godnym zaufania sojusznikiem dla Rumunii". "Dzisiejsze konsultacje pozwoliły na nakreślenie i odnotowanie postępów we współpracy między naszymi krajami i ustalenie punktów dla przyszłej współpracy" - mówiła.

Dancila dodała też, że z zadowoleniem przyjęła podpisanie szeregu memorandów w takich dziedzinach, "które są o szczególnym znaczeniu dla rozwoju naszych krajów". Wskazała tu na infrastrukturę, transport, energię, komunikację, cyfryzację, przedsiębiorczość czy zarządzanie funduszami europejskimi.


"W ramach dyskusji ustaliliśmy wzmocnienie partnerstwa strategicznego oraz dynamicznego wszechstronnego i złożonego dialogu politycznego we wszystkich dziedzinach" - mówiła rumuńska premier.


Dodała, że podczas spotkania podkreślono "obiecującą perspektywę współpracy gospodarczej", jeśli chodzi o wymianę handlową. "Cieszy nas to, że biznesmeni z Polski zwiększają inwestycje w naszym kraju. Z kolei inwestorzy rumuńscy przejawiają zwiększone zainteresowanie rynkiem polskim" - wskazała.


Dancila zapewniła, iż jest przekonana, że można zwiększyć współpracę gospodarczą i branżową, "by doszła ona do poziomu, który mamy w zakresie bezpieczeństwa, gdzie mamy współpracę w zakresie flanki wschodniej NATO".


Poinformowała, że podczas spotkania poruszono też tematykę europejską. "Chcemy współpracować ściśle na podstawie wizji, stanowisk i podejść, które są zbieżne. Chcemy mieć wspólne podejście do takich tematów jak brexit, wieloletnie ramy finansowe, polityka spójności i wspólna polityka rolna" - oświadczyła.


Według premier omówiono też znaczenie współpracy na szczeblu regionalnym m.in. w zakresie inicjatywy Trójmorza. "Uznaliśmy, że należy zbadać nowe możliwości współpracy, które również uwzględniałyby konieczność pragmatycznego podejścia i wygenerowanie wartości dodanej" - mówiła.


Dancila zadeklarowała też, że jej kraj będzie kontynuował współpracę z Polską w celu wzmocnienia projektu europejskiego. "Jestem przekonana, że Rumunia i Polska będą kontynuowały współpracę na szczeblu regionalnym, aby wzmocnić swój wkład w region, na szczeblu całej UE jak również NATO" - powiedziała.


"Ten konstruktywny dialog i podejście, które przejawiły dzisiaj nasze delegacje, na pewno doprowadzą do wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych i politycznych, wzmocnią aspekty, które dotyczą polityk europejskich, jak również (doprowadzą) do wzmocnienia naszego wspólnego zaangażowania w politykę na szczeblu europejskim" - oceniła Dancila.

>>> Czytaj też: Czy gospodarki Europy Wschodniej wciąż są „niemieckimi koloniami”? Wkrótce poznamy odpowiedź [OPINIA]