Premier wręczył specjalne stypendia. "Wykształcenie to nasz skarb narodowy"


Premier wręczył specjalne stypendia. "Wykształcenie to nasz skarb narodowy"


Premier podkreślił, że w XX wieku "największym skarbem" były surowce, w tym ropa naftowa czy gaz, a w XXI wieku tymi skarbami są talenty i wiedza. – Polska stoi przed ogromną szansą, bo ma was, ma wspaniałą polską młodzież, której chce się chcieć, której chce się uczyć, chce się zdobywać wykształcenie, a to wykształcenie, to nasz skarb narodowy. Zresztą patron waszej wspaniałej nagrody - prezydent Lech Kaczyński powiedział, że musimy dbać o to, żeby rozwój był równomierny, ale również o to, żeby było jak najwięcej jak najlepiej wykształconej młodzieży – mówił.Fundusz stypendialny im. Marii i Lecha Kaczyńskich działa od sześciu lat. W każdej edycji stypendia po 1 tys. zł otrzymuje 25 uzdolnionych, wyróżniających się uczniów ze szkół powiatu janowskiego. Pieniądze pochodzą ze zbiórek publicznych. – Patron tej nagrody, prezydent Lech Kaczyński powiedział, że musimy dbać o to, żeby rozwój był równomierny i żebyśmy mieli jak najwięcej, jak najlepiej wykształconej młodzieży – mówił premier. – Jestem przekonany, że Wasze wykształcenie będzie siłą RP w przyszłości, że na tej sali widzimy przyszłych inżynierów, nauczycieli, wynalazców czy też polityków – dodał.