RPP: stopy procentowe we wrześniu bez zmian


Rada Polityki Pieniężnej ponownie nie zmieniła nastawienia
i na wrześniowym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym
poziomie.


Zgodnie z decyzją RPP stopa referencyjna w Polsce nadal wynosić więc będzie
1,5 proc., lombardowa 2,5 proc., depozytowa 0,5 proc., a redyskontowa weksli
1,75 proc. Stopy procentowe są obecnie na najniższym poziomie w historii.


Poprzednio Rada, jeszcze w starym składzie personalnym, obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 r., a więc ponad
trzy lata temu. Oznacza to, że żyjemy w zdecydowanie najdłuższym w historii
okresie stabilizacji stóp procentowych ustalanych przez RPP.Dotychczasową bierność Rady wspierają dane z gospodarki – dynamika
PKB wciąż sięga ponad 5 proc.
, podczas gdy inflacja konsumencka utrzymuje
się w granicach celu inflacyjnego NBP (2
proc. w ostatnich trzech miesiącach
). Warto też pamiętać, że stopy
procentowe wciąż podnosi amerykańska Rezerwa Federalna, zaś Europejski Bank
Centralny kontynuuje bardzo łagodną politykę monetarną.


Dzisiejsza decyzja ws. stóp procentowych jest zgodna z konsensusem PAP - wszyscy ankietowani wcześniej przez PAP Biznes ekonomiści (20) oczekiwali, że
na wrześniowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom.


Połowa ankietowanych ekonomistów prognozuje stabilizację stóp
procentowych w Polsce przez cały 2019 r. Pozostali, za wyjątkiem
jednego, spodziewają się pierwszej podwyżki dopiero w IV kwartale 2019
r. Dziesięciu ekonomistów oczekuje, że stopa referencyjna będzie wynosić 1,50 proc. na koniec 2019 r., dziewięciu, że będzie to 1,75 proc., a
jeden, że 2,00 proc. Żaden ekonomista nie spodziewa się więcej niż dwóch podwyżek do końca 2019 r.O 16:00 rozpocznie się konferencja z udziałem Adama Glapińskiego oraz dwóch
innych członków Rady Polityki Pieniężnej. Po zakończeniu konferencji
opublikujemy obszerne podsumowanie najważniejszych wypowiedzi.Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się 2-3 października.


MZ/PAP

Źródło: