Rząd powoła pełnomocnika ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa


Rząd powoła Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.Jak napisano w uzasadnieniu do jego zadań należeć będzie:


- analiza istniejących rozwiązań i obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa i innymi aktywami państwowymi;


- opracowanie założeń reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa i innymi aktywami państwowymi, polegającej na wzmocnieniu i usprawnieniu tego nadzoru oraz opracowanie projektów rozwiązań prawnych w tym zakresie;


- wypracowanie standardów nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa;


- przygotowywanie i udostępnianie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa obsługującego Ministra Aktywów Państwowych dokumentów określających dobre praktyki w realizacji różnych aspektów nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego wicepremierem i ministrem aktywów państwowych został Jacek Sasin. Jak poinformował w poniedziałek wicepremier Sasin, spotyka się on po kolei z prezesami wszystkich spółek, które mu podlegają. (PAP Biznes)


map/ ana/

Źródło: PAP Biznes