Rzecznik SN Michał Laskowski odpowiada na oświadczenie prezydenta. "Postąpiliśmy zgodnie z prawem"


Rzecznik SN Michał Laskowski odpowiada na oświadczenie prezydenta. "Postąpiliśmy zgodnie z prawem"

Rzecznik Michał Laskowski skomentował oświadczenie Kancelarii Prezydenckiej ws. Sądu Najwyższego. Stwierdził, że spodziewał się takiego rezultatu, jednak czwartkowa decyzja, jaką podjął SN była zgodna z prawem.

- "Spodziewaliśmy się takiego oświadczenia Kancelarii Prezydenta; uważamy, że postąpiliśmy zgodnie z prawem. Wskazano szczegółowo przepisy prawne na podstawie których zapadła decyzja czwartkowa decyzja Sądu Najwyższego" - skomentował rzecznik SN Michał Laskowski w rozmowie z TVN24.

Sąd Najwyższy postanowił również, popierając decyzję podstawami prawnymi, zawiesić przepisy dot. przejścia na spoczynek sędziów po 65. roku życia. Jak tłumaczył Laskowski, przepisy zawiesza się, by nie obowiązywały one w sytuacji, gdy Trybunał uzna, że są one błędne

Kancelaria Prezydenta podważyła prawne uzasadnienie podjętej przez SN decyzji. Wydała w tej sprawie oświadczenie, tłumacząc, że podobna sytuacja nie wywrze skutków na prezydenta, ani innych organów władzy. Ich zdaniem Sąd Najwyższy stworzył, w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego, instytucję zawieszenia postępowania, która jest "dotychczas nieznaną i niestosowaną w polskim porządku prawnym".