Sędzia Paweł Juszczyszyn zawieszony w obowiązkach. RPO domaga się wyjaśnień


Sędzia Paweł Juszczyszyn zawieszony w obowiązkach. RPO domaga się wyjaśnień
"Sędziowie mają prawo podejmować wszelkie środki, by rozstrzygnąć wątpliwości co do niezawisłości sędziów, którzy orzekali wcześniej w danej sprawie" - stwierdza Adam Bodnar. I zwraca się do Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego sędziów, o wyjaśnienia związane z zawieszeniem Pawła Juszczyszyna.Według Rzecznika Praw Obywatelskich "zarzuty rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziego Pawła Juszczyszyna mogą naruszać zasadę niezawisłości sędziów i wywoływać u nich tzw. efekt mrożący". Bodnar stwierdza ponadto, że to właśnie Juszczyszyn realizuje "konstytucyjne prawo każdego do sąd, za co nie powinien być pociągany do odpowiedzialności dyscyplinarnej". - Działania rzecznika dyscyplinarnego mogą w sposób przekraczający zasadę niezawisłości sędziów ingerować w sprawowanie władzy sędziowskiej - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich. - Mogą bowiem wywołać u sędziów obawy poniesienia negatywnych konsekwencji podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności, także procesowych, koniecznych do rozstrzygnięcia spraw - dodaje Bodnar. List, z prośbą o wyjaśnienie zawieszenia Pawła Juszczyszyna w obowiązkach, skierował do Piotra Schaba (rzecznika dyscyplinarnego sędziów) oraz Macieja Nawackiego (prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego). Bodnar liczy na odpowiedź "w terminie siedmiu dni od otrzymania jego pisma". Śmiszek o ślubowaniu Krystyny Pawłowicz: to problem wizerunkowy dla Dudy