Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2020 r.


Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2020 r.

Sejm odrzucił w piątek w nocy wszystkie 94 poprawki Senatu do budżetu na 2020 r., w tym wniosek dotyczący zwiększenia wydatków na onkologię o 1,9 mld zł, czy dodatkowych 4,6 mld zł na pensje dla nauczycieli.

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą wsparcia przedsiębiorców

Sejm w nocy z piątku na sobotę uchwalił ustawę rozszerzającą kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców...

zobacz więcej

Na wniosek przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych Henryka Kowalczyka (PiS) wszystkie poprawki przegłosowano łącznie w jednym bloku. Kowalczyk przypomniał, że wszystkie otrzymały negatywną opinię komisji. Zauważył ponadto, że okoliczności, które były w trakcie uchwalania budżetu przez Sejm i zgłaszania poprawek przez Senat, były zupełnie inne niż obecnie.

Za odrzuceniem poprawek Senatu opowiedziało się 228 posłów, przeciw było 207, a 12 wstrzymało się od głosu.

W połowie marca br. sejmowa Komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała wszystkie 94 zgłoszone przez Senat poprawki. Najważniejsze z senackich poprawek zakładały: przeznaczenie ponad 1,9 mld zł na onkologię; zwiększenie o 4,6 mld zł subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli; dodatkowy 1 mld zł na walkę ze smogiem. Senatorowie zaproponowali ponadto, by przesunąć do Kancelarii Senatu 110 mln zł na finansowanie zadań związanych z Polonią.

Senat zawnioskował też, by zwiększyć finansowanie Państwowej Inspekcji Pracy o 5 mln zł, powiększyć wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich o 6 mln zł, przeznaczyć blisko 4 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności.

Senat proponował przeznaczenie 200 mln zł dla gmin na terenach, na których znajdują się parki narodowe, oraz 137 mln zł na podwyżki dla pracowników administracji sądowej.

Większość poprawek miała charakter regionalny - przesuwały środki na budowę dróg lokalnych, ekspresowych, rewitalizację muzeów, remonty.

Uchwalony przez Sejm budżet na 2020 r. zakłada, że będzie on zrównoważony, czyli że wydatki i dochody państwa będą takie same, po 435,3 mld zł. image

źródło:

image