Sejm podwyższył rentę socjalną dla niepełnosprawnych


Sejm uchwalił w środę ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100
proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Za przyjęciem ustawy było 437 posłów, jeden poseł - Jacek Wilk (niez.)
był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.




Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł.
Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.


Propozycję - w odpowiedzi na postulat osób protestujących w Sejmie -
przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt
ustawy w sprawie podniesienia renty socjalnej do 100 proc. kwoty
najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przygotował
również klub Kukiz'15. Projekty były procedowane łącznie.


Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej
do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej
przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub
aspirantury naukowej.


autorzy: Paweł Żebrowski, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Krzysztof Markowski



Źródło: PAP