Sejm za podniesieniem renty socjalnej


Sejm za podniesieniem renty socjalnej

Renta socjalna będzie wyższa. W środę Sejm uchwalił w środę ustawę podnoszącą ją do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Za przyjęciem ustawy było 437 posłów.

Jeden poseł - Jacek Wilk (niezrzeszony) był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

Propozycję przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ustawy w sprawie podniesienia renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przygotował również klub Kukiz'15. Projekty były procedowane łącznie.

Minister Elżbieta Rafalska uważa, że ustawa realizuje ważny postulat protestujących w Sejmie. - Trzeba uczciwie powiedzieć, że to, że dzisiaj głosujemy ten projekt, to jest realizacja tego postulatu, to jest też zwycięstwo protestujących osób. Ale pamiętajmy, że w realizacji jest drugi projekt, który mówi o tym, że proponujemy zupełnie nowe wsparcie w zakresie usług, dostępu do rehabilitacji - mówiła minister.

Komu przysługuje renta?

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

WARTO WIEDZIEĆ: