Skonsolidowany zysk EBITDA PKP Cargo w IV kw. '18 wzrósł o 20,5 proc. do 205,4 mln zł - szacunki


Zysk operacyjny spółki w ostatnich trzech miesiącach 2018 roku wyniósł 1,9 mln zł, wobec 41,2 mln zł przed rokiem. Przychody PKP Cargo sięgnęły 1,4 mld zł, po wzroście o 9 proc.

W całym 2018 roku EBITDA PKP Cargo wyniosła 907 mln zł i była zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami zarządu. W porównaniu do 2017 roku oznacza to wzrost o 29 proc.

Zysk operacyjny grupy w 2018 roku sięgnął 277,6 mln zł i był wyższy niż przed rokiem o 80 proc. Na poziomie netto PKP Cargo zarobiło 183,9 mln zł, o 125 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,6 proc., do 5,24 mld zł.

Wyniki za 2018 rok (i ostatni kwartał) uwzględniają odpis związany z utratą wartości aktywów grupy AWT. Wartość odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest szacowana na 51,2 mln zł (41,5 mln zł po uwzględnieniu efektu podatkowego).

W 2018 roku spółka przewiozła 121,9 mln ton towarów, wobec 119,2 mln ton rok wcześniej.(PAP Biznes)

tj/