Skrót wiadomości - piątek 7 czerwca


WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w maju do 106.407,9 mln euro z 104.418,1 mln euro w kwietniu - podał w piątek Narodowy Bank Polski.

Początek czerwca przyniósł dalsze zwyżki cen kapusty i pietruszki, tanieje natomiast cebula i marchew - wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej.

W Niemczech w kwietniu produkcja przemysłowa spadła o 1,9 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła o 0,5 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny.

Eksport Niemiec w kwietniu spadł o 3,7 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po wzroście miesiąc wcześniej o 1,6 proc., po korekcie z +1,5 - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 0,4 proc. w IV mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,1 proc., po korekcie z -0,9 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w maju wzrosła o 75 tys. wobec oczekiwanych 175 tys. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w maju o 0,2 proc. mdm i o 3,1 proc. rdr.

BUDŻET, DŁUG

Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. - podano w komunikacie. Zdaniem KSF-M ogólna bieżąca ocena ryzyka nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do I kw. 2019 r.

GIEŁDA

Na piątkowym zamknięciu sesji WIG20 wzrósł 0,9 proc. do 2.280,60 pkt., WIG zwyżkował 0,8 proc. do 58.852,53 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,0 proc. do 4.005,02 pkt., a sWIG80 zyskał 0,4 proc. do 11.576,74 pkt. Obroty na GPW wyniosły 704 mln zł, z czego 617 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

SPÓŁKI

Akcjonariusze KGHM zdecydowali na piątkowym walnym zgromadzeniu o przekazaniu zysku za rok 2018 w całości na kapitał zapasowy spółki, zgodnie z rekomendacją władz spółki.

KGHM nie planuje zmian w polityce dywidendowej. Chce być spółką dywidendową i przy sprzyjającym otoczeniu makro może wrócić do tematu dywidendy za 2019 rok - poinformował prezes KGHM Marcin Chludziński.

PGNiG Upstream Norway AS, spółka z grupy kapitałowej PGNiG, zawarł umowę zakupu udziałów w koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Total E&P Norge AS - poinformował PGNiG w komunikacie.

Bank Millennium i Euro Bank i podpisały plan połączenia, w którym ustalono, że w zamian za jedną akcję Euro Banku, akcjonariusz Euro Banku, inny niż Bank Millennium, otrzyma 4,1 akcji połączeniowych - poinformował Bank Millennium w komunikacie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zainwestował 70 mln zł w obligacje Banku Pekao w ramach przeprowadzonej emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 350 mln zł - poinformował Pekao w komunikacie.

Grupa Ciech uruchamia w Niemczech nową linię do produkcji specjalistycznej sody oczyszczonej, stosowanej m.in. w dializach - podała spółka w komunikacie prasowym.

Bank Handlowy wypowiedział Zakładom Mięsnym Henryk Kania umowy kredytowe - podały ZM Kania w komunikacie.

Blok nr 1 o mocy 370 MW w należącej do grupy PGE Elektrowni Bełchatów zakończył pracę po 38 latach - podała PGE GiEK w komunikacie prasowym.

AgioFunds TFI postanowiło dokonać całkowitego, jednorazowego odpisu aktualizacyjnego obligacji ZM Kania, które znajdowały się w portfelu AGIO Kapitał - poinformowało towarzystwo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej. Wycena jednostki funduszu spadła o 2,8 proc.

PKO BP Bankowy OFE, akcjonariusz spółki Berling, chce by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 4,9 mln zł, co dałoby 28 gr dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Zarząd rekomendował wcześniej wypłacenie 5 gr dywidendy na akcję.

Akcjonariusze LPP zdecydowali, że grupa wypłaci 110,1 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafi 5,55 mln zł, co daje 0,84 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

PlayWay podpisał z Entropy Game Global Limited umowę na dystrybucję kolejnych gier na rynku chińskim - poinformowała spółka w komunikacie.

Lentex skupił 2.442.918 akcji własnych po cenie 10,50 zł za jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Wieltonu rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 15,09 mln zł, co da 0,25 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Alior Bank wypowiedział Zakładom Mięsnym Henryk Kania jedną z umów kredytowych bez zachowania terminu wypowiedzenia i w ciągu 5 dni roboczych oczekuje spłaty z tego tytułu 38,3 mln zł - podały ZM Henryk Kania w komunikacie.

GetBack zaprosił wybrane podmioty do objęcia niektórych portfeli wierzytelności - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w maju 2019 roku wyniosły 740,5 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 9,2 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 3,47 mld zł przychodów, czyli o 14,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ergis rozpoczął rozmowy w celu zbudowania konsorcjum banków zainteresowanych wspólnym sfinansowaniem planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych grupy - poinformował Ergis w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w maju 2019 roku wyniosły ok. 21,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,68 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Złoty w krótkiej perspektywie ma potencjał do umocnienia się wobec euro. Jeśli USA wprowadzą w poniedziałek cła na towary z Meksyku, złoty może się osłabić do euro w okolice 4,28 - uważa główny ekonomista Banku Pocztowego, Monika Kurtek.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2762 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1273 USD i 122,27 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy w USA rosną o ponad 1 proc. w reakcji na informacje o możliwym odłożeniu w czasie amerykańskich ceł na towary z Meksyku. Tym samym maleją obawy, że w wyniku napiętej sytuacji w handlu popyt na ropę może się zmniejszyć - podają maklerzy.

Miedź na LME w Londynie drożeje i jeśli uda jej się utrzymać zwyżkę notowań do końca sesji zaliczy pierwszy od 2 miesięcy tydzień ze wzrostem ceny. Metal w dostawach 3-miesięcznych zyskuje 0,9 proc. do 5.860,50 USD za tonę - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Ostatnie spadki cen ropy, które przyczyniły się do obniżek na rynku paliw gotowych, mogą w przyszłym tygodniu poskutkować wyraźną obniżką cen detalicznych - oceniają autorzy raportu e-petrol.

Biorąc pod uwagę notowany spadek cen paliw na poziomie hurtowym, kolejne tygodnie na stacjach paliw powinny przynieść dalsze obniżki cen - prognozują analitycy BM Reflex.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Udział akcji w portfelach OFE wyniósł 84,6 proc. na koniec maja i było to o 67 pb mniej niż przed miesiącem - wynika z danych KNF. Alokacja na krajowym rynku spadła o 25 pb, a na giełdach zagranicznych zmalała o 42 pb. OFE zwiększyły o 8 pb pozycję w papierach dłużnych, a w gotówce mają o 59 pb więcej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ustawa rozszerza katalog osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.

Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości PFR Nieruchomości będzie mógł korzystać z gruntów KZN i rozpocząć na nich budowę mieszkań. Powołanie pierwszej spółki w tym celu może mieć miejsce jeszcze w tym roku - poinformował PAP prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Składka pozyskana w kanale bancassurance w segmencie ubezpieczeń na życie w I kwartale 2019 roku spadła do 1,2 mld zł z 1,7 mld zł rok wcześniej - wynika z danych o rynku bancassurance Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Gazprom Nieft, naftowa spółka rosyjskiego koncernu Gazprom, porozumiał się z brytyjsko-holenderskim koncernem Shell w sprawie stworzenia spółki, która zajmie się zagospodarowaniem złóż na Jamale, ocenianych na 250 mln ton ropy i 200 mld metrów sześciennych gazu.

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zwany popularnie "ustawą o cenach energii".

WYDARZENIA Z KRAJU


------------------

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przywracaniu połączeń autobusowych - poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. Dzięki nowym rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane połączenia w małych miejscowościach, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

129 mln euro trafi do Polski w ramach trzeciej transzy Funduszy Norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na wsparcie badań naukowych. Umowę w tej sprawie podpisali w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz ambasador Norwegii Olav Myklebust.

Wątpliwości jest sporo, uwag jest dużo – powiedział PAP prezes Związku Nauczycielskiego Sławomir Broniarz, komentując przygotowany przez PiS projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela. Jego zdaniem niejasne są m.in. przepisy dotyczące terminu wypłaty podwyżek dla nauczycieli.

Propozycje ministerstwa sprawiedliwości ws. zasad zatrudniania urzędników wymiaru sprawiedliwości to gwóźdź do trumny dla pracowników sądów i prokuratur - oświadczyli w piątek protestujący związkowcy pracowników sądów i prokuratury. Zdaniem szefowej "Solidarności" pracowników sądownictwa Edyty Odyjas, projekt ustawy jest szkodliwy dla pracowników. "Gdyby ustawa została wprowadzona w takiej formie, to w sądach zostałaby tylko kadra zarządzająca. Na zmianach finansowo skorzystają tylko stanowiska kierownicze i samodzielne" - dodała.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę gwarantującą, że szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów, którzy towarzyszą swoim dzieciom i osobom niepełnosprawnym – poinformowała w piątek kancelaria głowy państwa.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą m.in. usprawnić zaopatrywanie pacjentów w wyroby medyczne, czyli np. w gorsety ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, materace przeciwodleżynowe, okulary lupowe czy aparaty słuchowe.

Nie ma nikogo w tym budynku, gdzie w czwartek wieczorem doszło do eksplozji gazu. Sprawdziliśmy gruzowisko, pod gruzami nie ma zasypanych ludzi - powiedział w piątek komendant główny PSP Leszek Suski. Dodał, że działania ratownicze zostały zakończone.

Posłowie Marek Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec podpisali w piątek wspólną deklarację dotyczącą założeń programowych, do których realizacji chcą dążyć. Na spotkaniu miał być obecny lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, który ostatecznie wycofał się z rozmów, zarzucając ich uczestnikom zmianę warunków gry.

Codziennie dochodzi do 1 mln zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową, a w ciągu roku rejestruje się aż 376 mln takich infekcji – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Niepokojące jest, że liczba tych zakażeń nie spada i coraz trudniej je leczyć.

Roman S. - były funkcjonariusz MO, podejrzany o strzelanie 16 grudnia 1981 r. do protestujących górników kopalni "Wujek" - będzie przesłuchany w najbliższych dniach w Katowicach - poinformował w piątek PAP szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski.

Przejazd wiozącej premiera kolumny samochodów SOP, którego nagranie niedawno opublikowano, stwarzał zagrożenie dla innych użytkowników drogi - uważają posłowie PO Robert Kropiwnicki i Jan Grabiec. Poinformowali, że składają do prokuratury zawiadomienie dotyczące funkcjonariuszy SOP.

Hulajnogi będą mogły poruszać się po chodnikach tylko wtedy, gdy nie będzie drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na drodze obok chodnika będzie wyższa niż 30 km/h - poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Kierujący hulajnogą po chodniku będzie musiał ustępować pieszym.

Resort rolnictwa chce, by bobry trafiły na listę zwierząt łownych z możliwością wykorzystania ich do celów kulinarnych - poinformował w piątek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Marek Falenta, biznesmen skazany w aferze podsłuchowej został wydany Polsce - poinformowało w piątek radio RMF FM. "Wspólnie z policjantami hiszpańskimi dokonaliśmy jego zatrzymania i sprowadzamy go do kraju, gdzie będzie dostarczony do zakładu karnego" - powiedział PAP rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka.

Sąd zadecydował o aresztowaniu Mamuki K., Gruzina podejrzanego o zabójstwo łodzianki Pauliny D. na okres trzech miesięcy – poinformował w piątek rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w piątek utrzymał w mocy wyroki od 6 do 8 lat i 2 miesięcy więzienia dla czterech oskarżonych w sprawie tzw. skoku stulecia, kiedy to z udziałem fałszywego konwojenta skradziono około 8 mln zł przewożonych z banku w Swarzędzu. Wyrok jest prawomocny.

Akcjonariusze KGHM zdecydowali na piątkowym walnym zgromadzeniu o przekazaniu zysku za rok 2018 w całości na kapitał zapasowy spółki, zgodnie z rekomendacją władz spółki.

KGHM nie planuje zmian w polityce dywidendowej. Chce być spółką dywidendową i przy sprzyjającym otoczeniu makro może wrócić do tematu dywidendy za 2019 rok - poinformował prezes KGHM Marcin Chludziński.

PGNiG Upstream Norway AS, spółka z grupy kapitałowej PGNiG, zawarł umowę zakupu udziałów w koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Total E&P Norge AS - poinformował PGNiG w komunikacie.

Bank Millennium i Euro Bank i podpisały plan połączenia, w którym ustalono, że w zamian za jedną akcję Euro Banku, akcjonariusz Euro Banku, inny niż Bank Millennium, otrzyma 4,1 akcji połączeniowych - poinformował Bank Millennium w komunikacie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zainwestował 70 mln zł w obligacje Banku Pekao w ramach przeprowadzonej emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 350 mln zł - poinformował Pekao w komunikacie.

Grupa Ciech uruchamia w Niemczech nową linię do produkcji specjalistycznej sody oczyszczonej, stosowanej m.in. w dializach - podała spółka w komunikacie prasowym.

Bank Handlowy wypowiedział Zakładom Mięsnym Henryk Kania umowy kredytowe - podały ZM Kania w komunikacie.

Blok nr 1 o mocy 370 MW w należącej do grupy PGE Elektrowni Bełchatów zakończył pracę po 38 latach - podała PGE GiEK w komunikacie prasowym.

AgioFunds TFI postanowiło dokonać całkowitego, jednorazowego odpisu aktualizacyjnego obligacji ZM Kania, które znajdowały się w portfelu AGIO Kapitał - poinformowało towarzystwo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej. Wycena jednostki funduszu spadła o 2,8 proc.

PKO BP Bankowy OFE, akcjonariusz spółki Berling, chce by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 4,9 mln zł, co dałoby 28 gr dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Zarząd rekomendował wcześniej wypłacenie 5 gr dywidendy na akcję.

Akcjonariusze LPP zdecydowali, że grupa wypłaci 110,1 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafi 5,55 mln zł, co daje 0,84 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

PlayWay podpisał z Entropy Game Global Limited umowę na dystrybucję kolejnych gier na rynku chińskim - poinformowała spółka w komunikacie.

Lentex skupił 2.442.918 akcji własnych po cenie 10,50 zł za jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Wieltonu rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 15,09 mln zł, co da 0,25 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Alior Bank wypowiedział Zakładom Mięsnym Henryk Kania jedną z umów kredytowych bez zachowania terminu wypowiedzenia i w ciągu 5 dni roboczych oczekuje spłaty z tego tytułu 38,3 mln zł - podały ZM Henryk Kania w komunikacie.

GetBack zaprosił wybrane podmioty do objęcia niektórych portfeli wierzytelności - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w maju 2019 roku wyniosły 740,5 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 9,2 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 3,47 mld zł przychodów, czyli o 14,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ergis rozpoczął rozmowy w celu zbudowania konsorcjum banków zainteresowanych wspólnym sfinansowaniem planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych grupy - poinformował Ergis w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w maju 2019 roku wyniosły ok. 21,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,68 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY


----------------------

Brytyjska premier Theresa May zrezygnowała w piątek ze stanowiska lidera rządzącej Partii Konserwatywnej. Do czasu wyłonienia jej następcy pozostanie jednak na stanowisku szefowej rządu i pełniącej obowiązki szefa ugrupowania.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w piątek na sesji plenarnej Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, iż projekt gazociągu Nord Stream 2 próbują "torpedować" te kraje, które przywykły, że "ich rachunki płacą inni".

Zdaniem Rosji, to Wielka Brytania ponosi odpowiedzialność za pogorszenie relacji między dwoma państwami. "Nie zmienimy naszego zachowania" - oświadczył w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odpowiadając na apel ze strony Londynu.

Ostrzały artyleryjskie zamieszkanych przez cywilów miejscowości w Donbasie, w których ostatniej nocy zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy, pokazują, że Rosja straciła kontrolę nad swoimi najemnikami – oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Najwyższe odznaczenie przyznawane przez Amnesty International za zasługi na rzecz praw człowieka otrzyma w tym roku Greta Thunberg i zapoczątkowana przez nią inicjatywa młodych ludzi Fridays for Future na rzecz zdecydowanej walki ze zmianami klimatu.

Sędziowie londyńskiego Wysokiego Trybunału zadecydowali w piątek, że nie będą sądzili Borisa Johnsona, byłego szefa MSZ W. Brytanii, a obecnie kandydata na premiera. Odrzucilii próbę postawienia go w stan oskarżenia w sprawie kampanii przed referendum o brexicie. Zarzuty dotyczą powtarzanych przez Johnsona twierdzeń, że członkostwo w UE kosztuje Wielką Brytanię 350 mln funtów tygodniowo. Według sędzi sądu okręgowego w Westminster Margot Coleman nie ma żadnych dowodów na poparcie tych twierdzeń.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podbudował w piątek nadzieje Chorwacji na szybkie dołączenie do strefy Schengen i wejście do "poczekalni" strefy euro - europejskiego mechanizmu stabilizacji walutowej ERM II.

Stany Zjednoczone i Meksyk nie osiągnęły w czwartek istotnego postępu w prowadzonych w Waszyngtonie rozmowach ws. kryzysu migracyjnego i możliwego odstąpienia od karnych ceł na meksykański import - poinformował wiceprezydent USA Mike Pence.

W ramach działań mających powstrzymać napływ migrantów z Ameryki Środkowej, Meksyk rozmieści na granicy z Gwatemalą 6 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej - poinformował w czwartek szef meksykańskiej dyplomacji Marcelo Ebrard po rozmowach w Waszyngtonie.

Norweski koncern gazowo-naftowy Equinor poinformował w piątek, że ewakuował swoich pracowników z platformy wiertniczej Statfjord A na Morzu Północnym, w którą uderzył statek zaopatrzeniowy.

Krążownik rakietowy USA przeciął w piątek na Morzu Wschodniochińskim kurs rosyjskiego niszczyciela, przepływając w odległości 50 metrów przed jego dziobem. Rosyjska jednostka została zmuszona do gwałtownego manewru - poinformowała służba prasowa rosyjskiej Floty Pacyfiku.

Proces w sprawie zamachów w Paryżu na redakcję "Charlie Hebdo" oraz na paryski sklep z żywnością koszerną ze stycznia 2015 r. ma odbyć się w dniach od 20 kwietnia do 3 lipca 2020 r. - informuje w piątek agencja AFP, powołując się na źródła bliskie sprawy.

Ministerstwo finansów USA poinformowało, że w piątek nałożyło sankcje na największy irański holding petrochemiczny PGPIC z powodu udzielania wsparcia finansowego firmie budowlanej kontrolowanej przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Proces z oskarżenia o przygotowywanie pierwszego w Niemczech zamachu z użyciem biologicznego środka bojowego rozpoczął się w piątek w Duesseldorfie. Oskarżeni to 30-letni Tunezyjczyk Sief Allah H. i jego 43-letnia niemiecka żona Yasmin H.

Brak obecnie podstaw do zjednoczenia państwowego Rosji i Białorusi; nie ma obecnie takich planów i nie ma takiego celu - powiedział w piątek prezydent Rosji Władimir Putin. Zastrzegł zarazem, że Rosja i Białoruś mają plan budowy państwa związkowego. (PAP Biznes)

osz/ asa/ gor/