Stalexport Autostrady miał w III kw. 47,7 mln zł zysku netto, rynek liczył na 48,8-55,2 mln zł


Po trzech kwartałach 2018 roku Stalexport Autostrady ma 190,1 mln zł zysku operacyjnego i 141,8 mln zł zysku netto.

Przychody spółki w pierwszych trzech kwartałach tego roku wyniosły 255,2 mln zł, a w samym trzecim kwartale sięgnęły 94,9 mln zł. Rynek szacował przychody w trzecim kwartale na 93,8-96 mln zł.

Przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po trzech kwartałach 2018 roku ogółem wzrosły rdr o 6 proc., do 252 mln zł. W przypadku samochodów osobowych przychody z poboru opłat wzrosły rdr o 5,4 proc., do 169,6 mln zł, a w przypadku samochodów ciężarowych zwiększyły się o 7,2 proc. i wyniosły 26 mln zł.

Zysk przed opodatkowaniem sięgnął 43,3 mln zł. Przepływy pieniężne netto ogółem na koniec pierwszego kwartału wyniosły 7,6 mln zł.

Stalexport Autostrady podał, że średnie dobowe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków po trzech kwartałach w przypadku samochodów osobowych wzrosło o 5,6 proc., do 38,8 tys., a w przypadku samochodów ciężarowych zwiększyło się o 3,9 proc., do 7,2 tys.

Pełny raport kwartalny Stalexport Autostrady opublikuje 8 listopada. (PAP Biznes)

pr/ asa/